Ontwikkeling Maasterras

De komende jaren bouwt de gemeente een compleet nieuwe groene en duurzame woonwijk tussen het spoor, de snelweg A16, Krispijn en de Oude Maas: Maasterras. Een prettige groene plek om te wonen, te werken en te verblijven, dichtbij het station en de binnenstad.

U kunt alle documenten en besluiten van de raad over het Maasterras vinden op de website van de gemeenteraad van Dordrecht. 

Het Maasterras is onderdeel van Stadsas Dordt. In het gebied rondom het spoor, tussen Zwijndrecht en Dordrecht-Zuid bouwen we de komende jaren veel nieuwe huizen. Architectenbureau Mecanoo bedacht hoe het gebied er in 2040 uit kan zien en maakte een ontwikkelvisie

In het Maasterras willen we ruimte maken voor het bouwen van veel (2.000 tot 4.000) nieuwe huizen, bedrijven en de voorzieningen die daarbij horen. We onderzoeken hoe we het Maasterras volgens de ideeën uit de ontwikkelvisie kunnen ontwikkelen. Daarvoor volgen we een aantal (wettelijke) stappen. 

Participatie

Op doemeedordrecht.nl/maasterras konden geïnteresseerden reageren op het concept masterplan. De reacties hierop zijn verwerkt in het masterplan en ontwerpbestemmingsplan. Zie vraag en antwoord op de website.

Marktconsultatie

We willen het Maasterras ontwikkelen tot een nieuw stedelijk woongebied (met in fase 1 ongeveer 2200 woningen) met verschillende soorten voorzieningen. Hiervoor willen we samenwerken met ontwikkelende, realiserende, exploiterende en investerende marktpartijen.

We willen dat de besluitvorming op een zorgvuldige manier gebeurd. Daarom willen wij onze ideeën over de samenwerkingsvormen en selectieprocedure) eerst door marktpartijen laten toetsen.

Voor deze toetsing gebruiken we de marktconsultatie. We kondigen deze consultatie alvast aan. Dan kunt u de datums in uw agenda zetten.  

Planning

 • Openbare publicatie leidraad marktconsultatie via Tenderned – di 27 februari
 • Informatiebijeenkomst in Dordrecht – woensdag 13 maart
 • Uiterlijk indienen reactie op consultatievragen – vr 29 maart
 • Uitnodiging verdiepende bilaterale gesprekken – maandag 1 april
 • Verdiepende bilaterale gesprekken – 4 tot en met 10 april
 • Selectieprocedure - tweede kwartaal van 2024 (naar verwachting klaar in vierde kwartaal 2024)

Selectieprocedure

De selectieprocedure kan starten als er een bestuurlijk besluit is genomen over samenwerkingsvorm en selectieprocedure. De selectieprocedure start volgens planning in april en is na verwachting in oktober 2024 klaar, gevolgd door een bestuurlijk besluit.

Meer informatie

Voor meer informatie over meedoen aan deze marktconsultatie kijkt u op de website van TenderNed.

Aantrekkelijk, bereikbaar en gezond

Het Maasterras is een prachtplek voor woningbouw, bedrijvigheid en allerlei activiteiten. Een plek waar gezinnen, starters, jongeren en ouderen een (t)huis vinden. Vlakbij werk, winkels, het water, cultuur en het nieuwe groene Maaspark. We maken het Maasterras autoluw, zodat fietsers en voetgangers alle ruimte krijgen.

Onderdeel van de plannen is ook om een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor aan te leggen. Deze tunnel en de  regionale fietsroute vanuit Rotterdam zorgen voor een goede, snelle en veilige fietsverbinding van en naar het station en de binnenstad.

Maaspark

Het Maaspark wordt één van de meest groene en levendige delen van het Maasterras. Het park komt langs de spoorlijn op de plek van het huidige parkeerterrein Weeskinderendijk. In de ontwikkelvisie is te zien dat het park, dat op het dak ligt van de parkeergarage omhoog loopt richting het spoor. Zo ontstaat een geluidswal. Deze Maasparkgarage richten we in als een 'mobiliteitshub'. Een plek waar je vanuit je auto zo overstapt op een deelfiets, deelscooter of het openbaar vervoer. Het Maaspark biedt ook ruimte voor evenementen.

OER Maasterras

Voor het Maasterras is een Omgevings Effect Rapportage (OER) gemaakt. Hierin staat welke invloed het bouwen van een woonwijk heeft op de omgeving. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de economie, de natuur en de bereikbaarheid? Ook staat hierin of andere keuzes in het plan betere gevolgen kunnen hebben. De OER is noodzakelijk voor de besluitvorming over het bestemmingsplan Maasterras.

In het startdocument OER stond waar we straks vooral op letten bij het vaststellen van de plannen. De reacties op het startdocument zijn verwerkt in de OER.

Voor de OER hebben we verschillende varianten op de ontwikkelvisie gemaakt. We keken naar het effect op de omgeving van onder meer de hoeveelheid woningen, het verkeer en het groen. Op basis van deze inzichten hebben we een concept gemaakt van het stedenbouwkundig masterplan.

Stedenbouwkundig masterplan

Samen met Architectenbureau Mecanoo is een stedenbouwkundig masterplan gemaakt. In het plan is te zien waar woningen, voorzieningen, maar ook wegen komen. Ook laat het masterplan zien hoe we de openbare ruimte inrichten.
Ideeën en wensen vanuit de stad zijn hierbij heel waardevol. We betrekken inwoners en ondernemers dan ook bij het uitwerken van de plannen. De resultaten vanuit de Stadslabs van 2021 en reacties op DoeMee Dordrecht hebben we ook meegenomen. 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het Maasterras? Meld u aan voor de nieuwsbief

Wijziging bestemmingsplan 

Om in het gebied woningen, bedrijven en voorzieningen te kunnen bouwen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het is gebied Maasterras is te groot om dat in een keer te ontwikkelen, daarom doen we dit in 3 fasen.

Voor fase 1 heeft het college van burgemeester en wethouders op 12 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan 'Maasterras fase 1' vrij gegeven voor de inspraak. Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan samen met de omgevingseffectrapportage (OER) en het stedenbouwkundig masterplan ter inzage. Deze documenten zijn hier in te zien. 

Planning wijziging bestemmingsplan

 • Tweede helft 2023 - eerste schetsen stedenbouwkundig masterplan
 • Eind 2023 - vaststellen ontwerp bestemmingsplan Maasterras fase 1
 • Medio 2024 – vaststellen bestemmingsplan door de Raad
 • Start bouw fase 1 vanaf 2025
 • Voor fase 2 en fase 3 worden vanaf 2024 afzonderlijke bestemmingsplannen opgesteld (straks omgevingsplan geheten).
Maasterras nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het Maasterras? Meld u aan voor de nieuwsbief