Wielwijkpark

We starten in 2022 met het herinrichten van het Wielwijkpark. Voordat we starten met de werkzaamheden in het park, nodigen we direct omwonenden uit voor een (digitale) informatiebijeenkomst.

Eerder was de bedoeling het park pas aan te leggen nadat de woningen van Parkzicht klaar waren. Nu de bouw van de woningen langer op zich laat wachten, draaien we de volgorde om. De berg zand die nu in het Wielwijkpark ligt gebruiken we voor de voorbelasting van de woningbouw op de Volkstuinenlocatie.

Zodra het westelijk deel van de Volkstuinenlocatie leeg is, verplaatsen we het zand naar die locatie. We werken om het zand heen voor de herinrichting van het park. Dit stukje zal dus later netjes worden gemaakt.