Rijksweg A16 - N3

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de aanpassing van het knooppunt A16 – N3, de aanleg van een parallelstructuur langs de A16, alsmede het bestemmen van bestaande bedrijven en woningen.

kaartje ligging Rijksweg A16 - N3

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 28 juni 2017 en met ingang van 22 augustus 2017 in werking getreden. Met de uitspraak van de Raad van State van 27 juni 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar. Het MER is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden: