2e herziening Leerpark

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat wordt begrensd door:
- de Dubbeldamseweg in het noordoosten en oosten;
- de N3 in het zuidoosten;
- de Laan der Verenigde Naties in het zuidwesten; en
- de spoorlijn Dordrecht-Lage Zwaluwe in het westen.

In het bestemmingsplan wordt onder meer:
- de realisering van commerciële leerbedrijven mogelijk gemaakt;
- de realisering van een ambulancepost mogelijk gemaakt;
- een andere situering van het bouwvlak voor het Leonardo Plaza mogelijk gemaakt;
- plaatselijk een hogere bouwhoogte binnen het bouwvlak aan de Leerboulevard, tussen het Da Vinci College en het Stedelijk Dalton Lyceum mogelijk gemaakt en de bouwgrens van dat bouwvlak aan de noordzijde verlegd;
- een verplaatsing van de supermarkt van het Eemsteynplein naar het Leerpark mogelijk gemaakt;
en
- de effecten van de in het verleden verleende planologische ontheffingen en het bestemmingsplan 1e Herziening bestemmingsplan Leerpark met de daaruit voortvloeiende effecten voor de ligging van bouwgrenzen verwerkt.

kaartje ligging Leerpark

In werking getreden

het bestemmingsplan is door de raad op 24 juni 2014 vastgesteld en met ingang van 30 oktober 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit