Agenda Dordrecht 2030 uitgelegd via infographic

Dordrecht investeert in de kwaliteit van de stad en het welzijn van alle Dordtenaren. We bouwen verder aan, een fijne, duurzame leefomgeving en meer gelijke kansen. Een stad met uitstekende voorzieningen. En een goed vestigingsklimaat. Dit doen we door te investeren in de Agenda Dordrecht 2030.

Infographic Investeringsagenda

Download deze infographic (pdf, 796 kB)

Uitleg infographic in tekst (voor slechtzienden)

Dordrecht, een stad met bijna 140.000 inwoners. Met een bloeiende binnenstad, veel banen, gezonde bedrijven, en prachtige natuur in en om de stad. Een stad van duurzame energie. Een stad waar inwoners een goede opleiding hebben. Een stad waar mensen graag wonen. Een stad die het goede heeft behouden, maar haar zwakke plekken heeft verbeterd. Dat is onze ambitie met de Agenda Dordrecht 2030. Om hier te komen is er veel geld nodig. In totaal willen we ruim €295 miljoen investeren in 7 programma's:

Spoorzone

Een aantrekkelijk stedelijke plek met veel nieuwe huizen voor Dordtenaren en nieuwe inwoners. Met ruimte voor ontmoeting, bedrijvigheid, cultuur en evenementen. Met meer groen en water. En betere toegang tot de stad door een aantrekkelijk stationsgebied, beter openbaar vervoer en parkeermogelijkheid. Voor dit programma is €140 miljoen gereserveerd.

Dordwijkzone

Een toegankelijk centraal gelegen stadspark met ruimte voor sport en recreatie. Sportparken en wijken zijn beter bereikbaar door een netwerk van fiets- en wandelpaden. Groenvoorzieningen en ecologische verbindingen zorgen voor een gezonde en leefbare stad. Voor dit programma is €55 miljoen gereserveerd.

Ruimte voor banen

Een welvarende stad vraagt om een goed draaiende economie, met voldoende werk en verschillende soorten werk. Banen die ook in de toekomst nuttig zijn en een positieve bijdrage leveren. Daarvoor is ruimte nodig op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. En in de Spoorzone voor moderne werkplekken. Voor dit programma is €8 miljoen gereserveerd.

Dordts leerprogramma

Een stevige aanpak van achterstanden in het primair onderwijs zodat elk kind de kans krijgt om eruit te halen wat erin zit. Voor scholen met  de grootste kans op achterstanden komt er extra geld. Scholen gaan dat inzetten op betere beheersing van de Nederlandse taal. Voor dit programma is €27,4 miljoen gereserveerd.

Glansrijke toekomst Dordtse jongeren

We willen jongeren helpen hun veerkracht te vergroten. Jongeren kunnen we beter voorbereiden op een maatschappij en arbeidsmarkt die blijven veranderen. Met goede begeleiding kunnen jongvolwassenen zelf de weg naar een baan en een goede toekomst vinden. Voor dit programma is €10,5 miljoen gereserveerd.

Duurzame stad

Duurzaamheid is een rode draad door de investeringen. We zetten in op meer zonnepanelen op bedrijfsdaken, particuliere daken en waar binnen de stad mogelijk ook op de grond. Voor de eigen gebouwen wil de gemeente energiebesparende maatregelen nemen en de CO2 uitstoot terug dringen. Voor dit programma is €14 miljoen gereserveerd.

Binnenstad

Een levendige binnenstad is het visitekaartje voor Dordrecht 2030. Een kleiner winkelgebied met meer ruimte voor woningen vraagt goede openbare ruimte, bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. Ruimte voor groen en activiteiten zorgt voor levendigheid. Voor dit programma is €40 miljoen gereserveerd.