Agenda Dordrecht 2030

Dordrecht, een stad met bijna 140.000 inwoners. Met een bloeiende binnenstad, veel banen, gezonde bedrijven, en prachtige natuur in en om de stad. Een stad van duurzame energie. Een stad waar inwoners een goede opleiding hebben. Een stad waar mensen graag wonen. Een stad die het goede heeft behouden, maar haar zwakke plekken heeft verbeterd. Dat is onze ambitie met de Agenda Dordrecht 2030.

Om hier te komen is er veel geld nodig. Geld dat we investeren in woonwijken, recreatiegebieden, bedrijventerreinen, verbindingen, mensen, onderwijs, duurzaamheid. Investeringen die ervoor zorgen dat Dordtenaren zelf én de stad financieel gezond zijn en blijven. Meer inwoners betekent ook meer klanten voor winkels en horeca. Meer leden voor verenigingen en meer bezoekers aan theater of concerten. Zo kunnen deze voorzieningen in stand blijven. Meer mensen met een goede opleiding maakt Dordrecht ook aantrekkelijker voor bedrijven om zich hier te vestigen.

Investeringen

Investeringen komen van verschillende kanten. Van het Rijk, de Provincie, Europese Unie en van bedrijven. Maar vooral ook van de gemeente zelf. We kunnen zoveel investeren door de verkoop van de aandelen in Eneco. De opbrengst daarvan biedt Dordrecht een unieke kans om de kwaliteit van de stad en het welzijn van de Dordtenaren blijvend te verbeteren. Dat geld zetten we niet zomaar in. We geven het gericht uit aan onderdelen die de stad en haar inwoners sterker maken.

Gemeenteraad

Het college legt dit ambitieplan voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft vorig jaar al wel ingestemd met de manier waarop wij gaan investeren in de Agenda Dordrecht 2030.

Programma's

Het gaat om een samenhangend pakket. Elke maatregel draagt bij aan de andere. In totaal willen we ruim €295 miljoen investeren in 7 programma's:

 • Spoorzone
 • Dordwijkzone
 • Ruimte voor banen
 • Dordts leerprogramma
 • Glansrijke toekomst Dordtse jongeren
 • Duurzame stad
 • Binnenstad

Ongeveer tweederde van het bedrag gaat naar de Spoorzone, Dordwijkzone en Ruimte voor banen. Hierdoor groeit de stad en dat is goed. Meer inwoners betekent meer geld vanuit het Rijk. Met de programma's glansrijke toekomst voor jongeren, duurzaamheid en binnenstad willen we uiteindelijk kosten verlagen. Bijvoorbeeld minder uitkeringen omdat meer mensen met de juiste opleiding betaald werk hebben. Maar ook door lagere energiekosten voor gemeentelijke gebouwen.

De €295 miljoen leggen we opzij in spaarpotten. We gebruiken dit geld niet voor lopende uitgaven van de gemeente. Er is nog €17 miljoen over voor toekomstige plannen of voor tegenvallers.

Bekijk onderstaande uitklapvelden of de infographic om te zien hoeveel geld er naar welk programma gaat.

Spoorzone

Een aantrekkelijk stedelijke plek met veel nieuwe huizen voor Dordtenaren en nieuwe inwoners. Met ruimte voor ontmoeting, bedrijvigheid, cultuur en evenementen. Met meer groen en water. En betere toegang tot de stad door een aantrekkelijk stationsgebied, beter openbaar vervoer en parkeermogelijkheid.

Feiten en cijfers

 • 4600 duurzame en klimaatbestendige woningen;
 • Nieuwe banen;
 • Nieuw NS-station bij campus Leerpark
 • Ontwikkeling van het Maasterras;
 • Vernieuwing van het stationsgebied;
 • Ontwikkeling Spuiboulevard;
 • €140 miljoen gereserveerd;
 • Partners: NS, Prorail, het Rijk en provincie.

Op onze speciale webpagina kunt u meer informatie vinden over de Spoorzone.

Dordwijkzone

Een toegankelijk centraal gelegen stadspark met ruimte voor sport en recreatie. Sportparken en wijken zijn beter bereikbaar door een netwerk van fiets- en wandelpaden. Groenvoorzieningen en ecologische verbindingen zorgen voor een gezonde en leefbare stad.

Feiten en cijfers

 • Verbetering van infrastructuur en bereikbaarheid;
 • Fiets- en wandelpaden;
 • Meer groen en ecologische verbindingen;
 • €55 miljoen gereserveerd;
 • Partners: EU en het Rijk.
Ruimte voor banen

Een welvarende stad vraagt om een goed draaiende economie, met voldoende werk en verschillende typen banen komt ruimte. Banen die ook in de toekomst nuttig zijn en een positieve bijdrage leveren. Daarvoor is ruimte nodig op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. En in de Spoorzone komt ruimte voor moderne werkplekken.

Feiten en cijfers

 • 25 hectare bedrijventerrein herontwikkelen;
 • Moderne werkplekken in de Spoorzone;
 • Duizenden nieuwe banen in 2030;
 • €8 miljoen gereserveerd;
 • Partners: Rijk, bedrijfsleven.
Dordts leerprogramma

Een stevige aanpak van achterstanden in het primair onderwijs zodat elk kind de kans krijgt om eruit te halen wat erin zit. Voor scholen met de grootste achterstanden komt er extra geld. Scholen gaan dat inzetten op betere beheersing van de Nederlandse taal.

Feiten en cijfers

 • 11 basisscholen met het grootste risico op achterstanden;
 • Meer uren en betere lessen;
 • Inzet op Nederlandse taal: woordenschat , spreek- lees, en schrijfvaardigheid;
 • Inzet op rekenonderwijs;
 • €27,4 miljoen gereserveerd;
 • Partners: onderwijsbesturen, scholen, het Rijk.
Glansrijke toekomst Dordtse jongeren

We willen jongeren helpen hun veerkracht te vergroten. Jongeren kunnen we beter voorbereiden op een maatschappij en arbeidsmarkt die blijven veranderen. Met goede begeleiding kunnen jongvolwassenen zelf de weg naar een baan en een goede toekomst vinden.

Feiten en cijfers

 • Inzet coaches;
 • Uitbreiding nazorg richting MBO-studenten;
 • Een programma om jongeren tussen de 12 en 16+ jaar voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt;
 • Signaleren en monitoren van knelpunten;
 • €10,5 miljoen gereserveerd;
 • Partners: Rijksoverheid, scholen, bedrijven, Europese Unie
Duurzame stad

Duurzaamheid is een rode draad door de investeringen. We zetten in op meer zonnepanelen op bedrijfsdaken, particuliere daken en –waar binnen de stad mogelijk- ook op de grond. Voor de eigen gebouwen wil de gemeente energiebesparende maatregelen nemen en de CO2 uitstoot terug dringen.

Feiten en cijfers

 • Verduurzamen 150 gebouwen in gemeentelijke eigendom;
 • Zonnepanelen;
 • €14 miljoen gereserveerd;
 • Partners: HVC, bedrijven, huiseigenaren, Europese Unie.

Op onze speciale webpagina kunt u meer informatie vinden over Duurzame stad.

Binnenstad

Een levendige binnenstad is het visitekaartje voor Dordrecht 2030. Een kleiner winkelgebied met meer ruimte voor woningen vraagt goede openbare ruimte, bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. Ruimte voor groen en activiteiten zorgt voor levendigheid.

Feiten en cijfers

 • Aanpak Grote Markt;
 • Investeren in bereikbaarheid en parkeren;
 • Meer groen en mooie openbare ruimte;
 • Een breed aanbod van goede winkels in een kleiner winkelgebied;
 • €40 miljoen gereserveerd;
 • Partners: Ondernemers en bewoners van de binnenstad