Exploitatie coffeeshop

U heeft een vergunning en gedoogverklaring nodig voor het exploiteren van een coffeeshop of het verstrekken van softdrugs. De gemeente Dordrecht laat maximaal 5 coffeeshops toe.

Binnen de gemeente zijn 5 coffeeshops aanwezig. Op dit moment is er geen ruimte voor een nieuwe coffeeshop of aanvraag daarvoor.  

Vergunning nodig

U heeft een vergunning exploitatie coffeeshop nodig als:

 • u een inrichting nieuw vestigt
 • u een inrichting overneemt of
 • u een bestaande inrichting wilt veranderen of uitbreiden
 • de leidinggevende wijzigt en/of
 • de lokaliteit wijzigt op de afgegeven vergunning

Deze vergunning geeft de gemeente af voor de persoon en het pand.

Voorwaarden
Aanvragen

Binnen de gemeente zijn 5 coffeeshops aanwezig. Op dit moment is er geen ruimte voor een nieuwe coffeeshop of aanvraag daarvoor.  

Kosten

De exploitatievergunning coffeeshop kost € 882,-. De wijziging van de exploitatievergunning coffeeshop kost € 132,-.

Aanvragen

U vraagt de vergunning aan bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) met het digitale aanvraagformulier. Als u wilt, dan kunt u hierna een afspraak maken met OZHZ.

Lukt de aanvraag niet online? Vraag dan het papieren aanvraagformulier op via telefoonnummer 14 078. U kunt de aanvraagformulieren alleen op afspraak inleveren bij OZHZ. 

Afhandelen

Binnen 8 weken krijgt u bericht van ons.

Meenemen bij afspraak 

Op uw afspraak neemt u mee:

 • een volledig ingevuld en ondertekend​​​e ​vragenlijst Bibob vergunningen overig (pdf, 133 kB) en bijlage Bibob (pdf, 87 kB)
 • geldig en origineel identiteitsbewijs van elke leidinggevende
 • een kopie arbeidsovereenkomst van de leidinggevende(n)
 • van elke leidinggevende een preventiecertificaat (cursus deskundigheidsbevordering)
 • plattegrond van de inrichting met de aanduiding en functie van de ruimten en de oppervlakten
 • jaarrekening van het afgelopen jaar
 • verklaring Goed betaalgedrag belastingen (pdf, 72 kB)
 • een schriftelijke verklaring met handtekening en datum van de eigenaar of verhuurder van het pand:
  • uit deze verklaring blijkt dat de eigenaar instemt met het vestigen van een coffeeshop of
  • u heeft een koop en/of huurovereenkomst waar dit in staat
Melding, wijziging, opgave leidinggevende
Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Vul het contactformulier in en binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. 

Wetgeving

Wilt u de wijzigingen op het coffeeshopbeleid van 2014 en 2015? Vraag deze dan op via het contactformulier.