Bewonersinformatie bij evenementen

Een evenement zorgt voor levendigheid, maar heeft ook invloed op de leef- en werkomgeving. Daarom moet iedere organisator voor een evenement een vergunning aanvragen. De vergunning geeft aan onder welke voorwaarden een evenement georganiseerd mag worden. Daarnaast zijn er ook een aantal algemene afspraken die gelden. Een organisator houdt zo goed mogelijk rekening met

  • de bereikbaarheid van huizen van inwoners en winkelpanden van ondernemers
  • pakketdiensten/leveranciers die binnen het terrein moeten leveren

Dit kan bijvoorbeeld door: 

  • creëren van doorlaat plekken
  • instellen van leverancierstijden 
  • omleidingen voor pakketdiensten en leveranciers

Deze maatregelen moeten allemaal beschreven staan in het draaiboek en zichtbaar zijn ingetekend in het verkeersplan. 

Bewonersbrief

Bewoners en ondernemers binnen het gebied waar een evenement is, krijgen een brief van het Evenementenbureau. In deze brief staan de tijden vermeld van de op- en afbouw. Ook staan de tijdelijke maatregelen die van toepassing voor verkeer en geluid in de brief. U vindt hierin ook de telefoonnummers voor overleg of opmerkingen over deze onderwerpen.

Daarnaast moet een organisator ook zelf zorgen voor een goede, heldere communicatie richting bewoners en ondernemers. Minimaal 1 week voor aanvang van het evenement is een organisator verplicht een bewonersbrief te versturen. In deze brief staat inhoudelijke informatie. Denk hierbij aan de inhoud en tijden van het programma. In de brief staat bovendien een telefoonnummer van de organisatie.  Bij spoedeisende zaken kunt u direct bellen met de organisatie.