Explosievenkaart 'explosieven Tweede Wereldoorlog'

In Dordrecht zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog explosieven in de grond gekomen. Regelmatig vinden bewoners deze explosieven als zij gaan graven in de grond. De gemeente heeft daarom met hulp van een opsporingsbedrijf een explosievenkaart explosieven Tweede Wereldoorlog (pdf, 3,3 Mb) gemaakt.

Hierop ziet u een plattegrond van Dordrecht met informatie over de mogelijke risico en verdachte gebieden. Op de kaart staat ook welke gebieden wij veilig vinden tot op een bepaalde diepte. Met de explosievenkaart willen we de risico's kleiner maken en de veiligheid verzekeren.

Wonen in een risicogebied

Explosieven die in de grond liggen en iets of iemand niet aanraakt, leveren (normaal gesproken) geen gevaar op. Zolang u geen werkzaamheden aan de grond uitvoert, hoeft u niets te doen.

Als u grondwerkzaamheden gaat uitvoeren, bekijk dan u eerst de explosievenkaart Tweede Wereldoorlog. U kijkt dan of u in een risicogebied of verdacht gebied woont. Woont u in een risico- of verdacht gebied? Laat dan een vervolgonderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf in het opsporen van explosieven.

Bij werkzaamheden aan de grond denken wij aan het graven in de grond: 

  • de aanleg van een vijver 
  • plaatsen van een aanbouw aan uw woning of bedrijf

Tuinieren valt niet onder werkzaamheden

Vooronderzoek en opsporing al uitgevoerd

Op de VEO Bommenkaart leest u of op uw grondgebied al vooronderzoek en opsporing is uitgevoerd. Hierin delen gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven (met WSCS-OCE keurmerk) hun informatie. 

Kosten vervolgonderzoek voor explosieven

De kosten voor het vervolgonderzoek betaalt u zelf. Het opruimen van explosieven betaalt de gemeente.

Bedrijven of professionele organisaties die werkzaamheden in de grond uitvoeren (zoals bijvoorbeeld projectontwikkelaars, Rijkswaterstaat en ProRail) betalen wel alle kosten zelf.

Automatische informatie bij aanvragen vergunning

Vraagt u een vergunning voor werkzaamheden in de grond aan? Dan krijgt u automatisch bericht als u wilt werken in een risico- of verdacht gebied.

Explosieven en verantwoordelijkheid

De gemeente Dordrecht is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van explosieven op haar grondgebied. Wel is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Via de explosievenkaart geven we op tijd en zo compleet mogelijk informatie en advies over de mogelijke risico's. Ook adviseert de gemeente u bij mogelijk te nemen maatregelen.

Meer informatie

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan de gemeente via telefoonnummer 14 078.