Sport in Dordt

De gemeente Dordrecht gelooft in de kracht van sport, want sport raakt iedereen en kleurt de stad.

'Zoveel mogelijk Dordtenaren doen mee aan sport', dat is waar Dordrecht voor gaat en op inzet. Sport gaat dan niet alleen over letterlijk meedoen, maar ook over beleven van sport en bijdragen aan sport.

Sportbeleid

De huidige sportvisie is in 2017 tot stand gekomen in gesprek en in samenwerking met partners in de stad, de regio en het land en is omschreven in Het Dordtse Sportkompas (Gemeente Dordrecht, januari 2017).

Het Sportkompas is een ontwikkelplan, waarvan de uitwerking elk jaar kan verschillen. Het is richtinggevend voor de inzet en werkzaamheden van de gemeente Dordrecht binnen de Dordtse sport. Onder andere de gebieds- en vraaggerichte aanpak zijn kenmerkend voor de werkwijze.

Bekijk voor meer informatie de animatie

Sportregisseurs

Om de kracht van sport in de verschillende gebieden van Dordrecht (Dordrecht-Centrum, Dordrecht-Oost en Dordrecht-West) optimaal te kunnen benutten, werkt de gemeente Dordrecht met Sportregisseurs. De Sportregisseurs zijn in hun ‘eigen’ gebied het eerste aanspreekpunt voor sportaanbieders, (maatschappelijke) instellingen, ondernemers, bedrijven en bewoners. Het doel is om de vraag in kaart te brengen, samenwerking te bevorderen, partners aan elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat iedere bewoner in dit gebied de mogelijkheid heeft om aan sport mee te doen.

Heeft u, als bewoner, zelf een sportief idee of een specifieke behoefte voor de Dordtse Sport? Of heeft u een initiatief waarbij u hulp of advies van buitenaf nodig heeft? Laat het ons dan weten en één van onze sportregisseurs neemt contact met u op.

Sportaanbieders

Grote en kleine sportverenigingen of commerciële sportaanbieders (zoals bootcampclubs, crossfitboxen en fitnesscentra), Dordrecht kent een rijke mix aan sportaanbieders. Bekijk het actuele overzicht van de sportaanbieders in Dordrecht op de website van Dordt Sport.

DordtSport.nl

Op de website van Dordt Sport vindt u mooie (sport)verhalen uit de stad en een overzicht van sportaanbieders, sportlocaties en sportagenda. Voor meer informatie kunt u ook kijken op Facebook, Twitter of Instagram.

Dordtsport.nl
Facebook Dordt Sport
Twitter Dordt Sport
Instagram Dordt Sport