Geocaching

Een cache is (meestal) een kleine waterdichte doos, met daarin een logboek en de 'schat'. Dit kan ook een kleine cache (nano-cache) zijn met daarin alleen een logboek. Na het verstoppen van de schat maakt de plaatser via internet de locatie bekend aan andere geocachers. Anderen kunnen bij het vinden van de schat vaak voorwerpen ruilen en/of toevoegen. In de schat is altijd een logboek aanwezig, waarin de vinder zijn naam achter kan laten. De vinder laat op de geocaching-website een log achter, ook als het niet gelukt is om de schat te vinden.

U doet melding bij de gemeente Dordrecht als u een geocache wilt plaatsen.

Spelregels Geocaching Dordrecht

U mag alleen een geocache plaatsen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • plaatsen of vinden van de schat veroorzaakt geen schade of verstoring aan de natuur of gemeentelijke eigendommen
 • de locatie is alleen bereikbaar via gebaande paden
 • de doelmatigheid en veiligheid van de openbare weg wordt niet geschaad
 • men mag maximaal tien centimeter en zonder gereedschap graven in gemeentegrond
 • niemand heeft hinder van geocaching
 • het voorwerp is maximaal vijftien centimeter groot
 • de plaatser van de schat heeft vooraf melding gedaan bij de gemeente Dordrecht
Melding van geocaching

U meldt het plaatsen van de geocache via e-mail en u geef daarin door: 

 • uw naam
 • e-mailadres
 • mobiele telefoonnummer
 • locatie en tijdsduur van het plaatsen van de geocache

De gemeente verleent met deze melding (zonder tegenbericht) toestemming. Wij trekken de toestemming in als:

 • het plaatsen van de cache overlast veroorzaakt
 • het zoeken van de cache overlast veroorzaakt
 • daartoe aanleiding is

De gemeente Dordrecht is niet aansprakelijk voor verwijdering of beschadiging van de cache.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de heer Haksteen, gebiedsopzichter, via telefoonnummer 078 770 46 47 of 14 078.