Wega en Lyra: verbeteren inrichting

In 2026 vervangen we in de Wega en Lyra het riool en de bestrating. Dit groot onderhoud grijpen we aan om ook de inrichting van de straten te verbeteren.

Op de afbeelding ziet u waar we de riolering gaan vervangen in 2026 (rode lijn). Het gaat om alle riolering binnen het gebied van de Wega en Lyra. In roze is het gebied weergegeven waar we de bestrating opnieuw aanleggen. In principe is dit alle verharding in de openbare ruimte. De paarse lijnen geven de drainage aan die we gaan aanleggen.

Overzicht onderhoudswerk in Wega en Lyra

Wat zijn de belangrijkste thema's bij dit project?

De volgende thema's willen we een goede plek geven in het plan voor de nieuwe inrichting.

Opvang en afvoer water

  • Het riool is ongeveer 50 jaar oud en uit controles is gebleken dat het aan vervanging toe is. We leggen een gescheiden rioolstelsel aan. Dat betekent dat regenwater rechtstreeks via een aparte nieuwe buis naar de omliggende sloten stroomt. Het is beter voor het milieu om het regenwater op te vangen op de plek waar het valt en af te voeren naar de sloten rondom de Wega en lyra. Veel beter dan dat het een lange weg moet afleggen naar de rioolwaterzuivering aan de Baanhoekweg.
  • Langs het riool komt een drainage te liggen waarmee we de hoogte van de grondwaterstand kunnen regelen.

Voetpaden en rijwegen

  • De voetpaden en rijwegen gaan we opnieuw aanleggen. Ook de voetpaden die rondom de Wega en de Lyra lopen.
  • Er is 1 in- en uitgang is voor de Wega en 1 voor de Lyra. En ook bij de in- en uitgangen vervangen we het riool. Daarom moet goed gekeken worden hoe we de bereikbaarheid van de woningen gaan organiseren.

Groen en klimaat

  • Groen in de wijken en aandacht voor de veranderingen van het klimaat vinden we belangrijk. Met meer groen in de straat en dus minder stenen zijn we beter bestand tegen de gevolgen van extreme hitte en hevige regenval.
  • Meer groen zorgt ook voor meer verschillende soorten planten en dieren: een betere biodiversiteit.

Meedenken

We staan nog helemaal aan het begin van dit grote onderhoud en hebben nog geen plan gemaakt. We willen een goed plan maken waar iedereen (of in ieder geval de meerderheid) blij mee is. Daarom willen we eerst graag weten wat uw wensen en ideeën voor uw buurt zijn.

Wilt u meedenken over de nieuwe inrichting van de Wega en de Lyra? Tot 1 juni 2024 kunt u uw ervaringen en ideeën online doorgeven op: doemeedordrecht.nl/wega-lyra.

Daar kunt u zich ook aanmelden om verder mee te denken in een bewonersgroep over het ontwerp en de uitvoering. Fijn als u met ons meedenkt!

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit project? Laat het ons weten via e-mailadres: werkaandewijk@dordrecht.nl.