Groenkaart met toelichting

Op de Groenkaart Stadswerven ziet u de groenmaatregelen die we willen nemen.

Zo brengen we bijvoorbeeld langs de Merwede vooroevers met riet aan. Langs het Wantij worden deze rietoevers afgewisseld met drijvend groen. Langs de Werf Van de Biesbosch en evenwijdig aan de Merwede planten we bomenrijen aan. Aan damwanden komen getijdenbakken rond de zuidelijke insteekhaven en ten westen van de Prins Hendrikbrug.

In de openbare ruimte komen waar mogelijk bloemrijke bermen.De maatregelen verbeteren de leefgebieden van diverse (bijzondere) diersoorten.

In de kaart zijn ook de groene binnenterreinen binnen de nieuwbouwblokken opgenomen. Het klimaatneutraal en natuurinclusief bouwen is onderdeel van de bouwopgave van de projectontwikkelaars. In de Groenkaart zijn ze met licht groen (=realisatie door derden) weergegeven.
Wilt u de kaart uitvergroten? U kunt de Groenkaart ook downloaden. 

Groenkaart Stadswerven