Groenkaart Stadswerven

Op de Groenkaart ziet u de groenmaatregelen die we willen nemen Zo brengen we bijvoorbeeld langs de Merwede vooroevers met riet aan. Langs het Wantij worden deze rietoevers afgewisseld met drijvend groen. Langs de Werf Van de Biesbosch en evenwijdig aan de Merwede planten we bomenrijen aan. Aan damwanden komen getijdenbakken rond de zuidelijke insteekhaven en ten westen van de Prins Hendrikbrug.

In de openbare ruimte komen waar mogelijk bloemrijke bermen.De maatregelen verbeteren de leefgebieden van diverse (bijzondere) diersoorten.

In de kaart zijn ook de groene binnenterreinen binnen de nieuwbouwblokken opgenomen. Het klimaatneutraal en natuurinclusief bouwen is onderdeel van de bouwopgave van de projectontwikkelaars. In de Groenkaart zijn ze met licht groen (=realisatie door derden) weergegeven.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Groenkaart Stadswerven’, pdf, 3MB