Groenplan Stadswerven

Er is een Groenplan gemaakt voor Stadswerven. Met dat plan proberen we de verscheidenheid aan dieren en planten te behouden en uit te breiden. Ook is aandacht voor de klimaatveranderingen die zorgen voor wateroverlast en hittestress. De maatregelen zijn te zien op de Groenkaart.

Waarom een Groenplan?

In Stadswerven waar vroeger scheepsindustrie was, bouwen we ongeveer 1000 woningen. Je kunt hier stedelijk wonen bij het water, met de Dordtse binnenstad op loopafstand. Met de komst van de Prins Clausbrug krijgt Stadswerven een vaste verbinding met die binnenstad. 

De plannen voor woningbouw in Stadswerven stammen al uit de jaren '90. Toen was er weinig aandacht voor de kwaliteit van de lucht en voor de verscheidenheid aan planten en dieren (biodiversiteit). De gevolgen daarvan worden nu steeds duidelijker. Bewoners en organisaties vragen hier ook meer aandacht voor.

Het veranderende klimaat vraagt om maatregelen. Dordrecht wil de aanpassingen die nodig zijn om de gevolgen voor het klimaat het hoofd te bieden, onderdeel maken van nieuwe plannen. Klimaatadaptatie betekent bijvoorbeeld dat we in de plannen rekening houden met het voorkomen van hittestress. Dat doen we door te zorgen voor voldoende schaduw in het openbaar gebied. Ook het tegengaan van wateroverlast valt hieronder. Het is belangrijk dat de verschillende planten en dieren die op Stadswerven voorkomen hier ook kunnen blijven groeien en leven. De gemeente streeft ernaar om de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Dit staat in onze nieuwe Omgevingsvisie 1.0. 

Stadswerven ligt aan de rivier Beneden Merwede en het Wantij. Het gebied is daarmee extra belangrijk voor de natuur. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken naar bijzondere planten en insecten en kleine dieren. Het komt doordat het Wantij in verbinding staat met een netwerk van beschermde natuurgebieden waaronder nationaal park De Biesbosch. Er liggen hier dus extra kansen om groen, binnen bestaande afspraken, samen te voegen in de plannen. Natuurlijk is het Groenplan ook bedoeld om van Stadswerven een aantrekkelijke en prettige woonomgeving te maken. 

Groenkaart

Groenkaart StadswervenBij het Groenplan hoort een Groenkaart. Op deze kaart staan de verzamelde en beoordeelde ideeën van o.a. bewoners, adviesbureaus en Rijkswaterstaat. Ook bevat zij de voorstellen van onze nieuwe stadsecoloog.
Goed om te weten: de kaart is indicatief. Dat betekent dat de kaart nog op detail kan wijzigen tijdens de verdere uitwerking.

Bij de beoordeling van ideeën is gekeken naar de haalbaarheid. Past het idee binnen de bestaande vastgestelde afspraken, zoals het bestemmingsplan en de te verwachten kosten?
We hebben ook gekeken of de nieuwe ideeën maken dat de leefomstandigheden van de bijzondere diersoorten en planten die in Stadswerven leven, blijven bestaan en verbeteren. Dat was een belangrijke voorwaarde om het idee wel of niet goed te keuren.  De conclusie is dat ook eenvoudige maatregelen al een groot resultaat kunnen hebben. Bekijk de Groenkaart met toelichting.

Het vervolg

De maatregelen die we willen uitvoeren staan op de Groenkaart. We werken de maatregelen nu verder uit. We voeren ze uit tijdens de definitieve inrichting van de openbare ruimte in het bepaalde deelgebied 
Wanneer blijkt dat een groenmaatregel toch niet haalbaar is, zoeken we naar een andere oplossing.

Bij de maatregelen op de binnenterreinen van de woonblokken zijn we afhankelijk van de projectontwikkelaars. De eis om klimaatadaptief te bouwen en aandacht te schenken aan vergroening is ook bij de projectontwikkelaar neergelegd.


Er is een video gemaakt waarin stadsecoloog Sjoerd-Dirk Fiaschi het Groenplan toelicht. Bekijk de video hier op YouTube.

Reageren?

Graag horen wij van bewoners wat zij van het Groenplan vinden. Hebt u opmerkingen, vragen of ideeën? Stuur ons een mail naar: stadswerven@dordrecht.nl. Wij zullen de reacties bundelen en daar na de zomer op reageren. 
Enkele algemene vragen en de antwoorden daarop kunt u lezen in de vraag-en-antwoordlijst