Participatieverklaringstraject

Wie van buiten de Europese Unie (EU) langdurig in Nederland komt wonen moet inburgeren. Hiervoor volgt u de 'Inburgeringscursus'. U leert de Nederlandse taal spreken en onze samenleving kennen. Ook moet u binnen 1 jaar leren wat wij in Nederland belangrijk vinden over:

  • rechten
  • plichten
  • normen en
  • waarden

Dit leert u in het participatieverklaringstraject. De gemeente waarin u binnen Nederland gaat wonen, biedt u het participatieverklaringstraject aan. U bent zelf verantwoordelijk voor de inburgeringscursus.

Kosten participatieverklaringstraject

Voor vreemdelingen met een erkende asielstatus is het Participatieverklaringstraject gratis. Voor andere vreemdelingen (zonder erkende asielstatus) kost het examen € 150,-. U mag het traject pas volgen als u de kosten van € 150,- betaald heeft.

Brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geeft aan wie het participatieverklaringstraject moet volgen. U krijgt van hen een brief waarin u de datum leest waarop u start en wanneer u ermee klaar moet zijn. U bent verplicht om het participatieverklaringstraject te volgen. Het hele traject bestaat uit:

  • een workshop van 2 dagdelen
  • het ondertekenen van de participatieverklaring

Als u geen brief van DUO ontvangen heeft, hoeft u het participatieverklaringstraject niet te volgen.

Uitnodiging Vluchtelingenwerk

Binnen Dordrecht geeft vluchtelingenwerk in 2 dagdelen workshops over de Nederlandse normen en waarden. Vluchtelingenwerk ontvangt, net als u, bericht van DUO wie het traject moet volgen. U krijgt via Vluchtelingenwerk een uitnodiging voor de 2 workshops.

Als u de workshops gevolgd heeft, tekent u de participatieverklaring. De gemeente organiseert hiervoor 4 keer per jaar bijeenkomsten waarvoor zij u voor een bijeenkomst uitnodigt.

Meer informatie

Met vragen neemt u contact op met:

Meer informatie over inburgeren leest u de pagina Inburgeren.