Inburgeren in Nederland

Immigranten die voor langere tijd of definitief naar Nederland komen moeten mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. De overheid vindt het daarom belangrijk dat deze nieuwkomers inburgeren. Ze leren dan onder meer de Nederlandse taal.

Nieuwkomers zijn immigranten die naar Nederland komen voor werk of hun partner. Of het zijn vluchtelingen.

Voor wie 

U bent verplicht om in te burgeren als u als nieuwkomer naar Nederland bent gekomen en u:

  • geen Nederlandse nationaliteit heeft
  • uit een land komt buiten de Europese Unie of Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland 
  • 16 jaar of ouder bent (tot de pensioengerechtigde leeftijd) 
  • korter dan 8 jaar in Nederland heeft gewoond en wel leerplichtig was
Wat is inburgeren

Inburgeren betekent dat u de Nederlandse taal leert. Het betekent ook dat u weet hoe Nederlanders wonen, werken en leven en hoe u werk vindt. Inburgeren duurt ongeveer 3 jaar. In Dordrecht bieden we u aan het begin een welkomstprogramma aan. Dit programma is onderdeel van de inburgering. Hoe het inburgeren daarna verder gaat ziet en hoort u in uw eigen taal u in het You Tube filmpje.

Inburgeren - Arabisch
Inburgeren - Dari
Inburgeren - Engels
Inburgeren - Farsi
Inburgeren - Nederlands
Inburgeren - Pashto
Inburgeren - Somali
Inburgeren - Spaans
Inburgeren - Tigrinya

De gemeente heeft de taak voor inburgeren, de Sociale Dienst Drechtsteden voert deze taak uit.

Meer informatie

Op de pagina Participatieverklaringtraject (PVT) leest u meer over de uitvoering van het PVT en Vluchtelingenwerk.

Op vragen over inburgering geeft de Sociale Dienst Drechtsteden graag antwoord. U bereikt ons via het telefoonnummer 078 770 8910.