Nederlander worden

In de Stadswinkel werken wij alleen op afspraak.

Er zijn 2 mogelijkheden om Nederlander te worden:

 1. via na­tu­ra­li­sa­tie: u dient dan een ver­zoek in om Ne­der­lan­der te wor­den. De Ko­ning be­slist over uw ver­zoek
 2. via op­tie: u ver­klaart dan door een op­tie­ver­kla­ring dat u Ne­der­lan­der wilt wor­den. De bur­ge­mees­ter be­slist over uw aan­vraag

Afspraak maken

Maak een afspraak De gemeente neemt binnen 5 werkdagen contact met u op

Afhandeling

 • naturalisatie: maximaal 1 jaar
 • optie: maximaal 3 maanden
Kosten
 • naturalisatie: standaardtarief € 1.023,- per persoon
 • optie: standaardtarief: € 217,- per persoon
 • meer bedragen leest u verderop in deze pagina
Wanneer Nederlander worden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om Nederlander te worden. Hierbij is het belangrijk dat u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • een geldige verblijfsvergunning heeft
 • 5 jaar of langer in Nederland woont of
 • minstens 3 jaar getrouwd/geregistreerd partner bent van en samenwoont met een Nederlander
 • voor de aanvraag naturalisatie: een inburgeringsdiploma heeft (of vergelijkbaar diploma)

Per situatie gelden verschillende voorwaarden. Meer informatie leest u op de de website van IND - Nederlanderschap

Verschillen naturalisatieverzoek en optieverklaring

Er zijn grote verschillen in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een naturalisatie- of optieverzoek.

 • Naturalisatie of optie:
  • bij een naturalisatieverzoek heeft u het diploma inburgering of een vergelijkbaar diploma nodig
  • bij een optieverklaring:
   • heeft u geen diploma nodig
   • gelden andere voorwaarden aan uw verblijfstermijn en toelating dan bij naturalisatie
 • Kosten: een naturalisatieverzoek is duurder dan een optieverklaring
 • Behandelaar:
  • de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt een naturalisatieverzoek
  • de Stadswinkel behandelt een optieverklaring
 • Besluit:
  • de Koning beslist op een naturalisatieverzoek
  • de burgemeester beslist op een optieverklaring
 • Afhandeling:
  • de afhandeling van een naturalisatieverzoek duurt ongeveer 1 jaar
  • de afhandeling van een optieverklaring duurt ongeveer 3 maanden
 • Uw eigen nationaliteit:
  • bij naturalisatie doet u afstand van uw originele nationaliteit (voor sommige nationaliteiten of situaties gelden andere regels)
  • bij een optieverklaring is het niet altijd nodig dat u afstand doet van uw originele nationaliteit
Aanvragen Nederlandse nationaliteit

U kunt alleen op afspraak de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Wij zoeken dan uit of u naturalisatie kunt aanvragen of een optieverklaring kunt afleggen. Daarna nemen wij contact met u op. U krijgt dan informatie over:

 • de voorwaarden
 • de documenten die u nodig heeft
 • de kosten
 • de gevolgen van het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit;
 • eventueel verlies van of afstand doen van uw eigen nationaliteit
Meenemen bij de afspraak

Op uw afspraakbevestiging leest u wat u meebrengt bij de afspraak. Dit kan zijn:

 • uw geldige paspoort 
 • uw verblijfsdocument
 • uw geboorteakte (als u deze niet eerder heeft ingeleverd)
 • bij de aanvraag naturalisatie: uw diploma inburgering of vergelijkbaar Nederlands diploma
 • uw huwelijksakte (in sommige gevallen)

Zijn de buitenlandse documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan laat u ze vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. In het document opvragen akte uit het buitenland (pdf, 85 kB) leest u hoe u een origineel afschrift van een akte opvraagt. 

Op de pagina Buitenlandse (bron)documenten leest u meer over akte uit het buitenland, legalisatie en apostille

Kosten Nederlandse nationaliteit

Uw naturalisatieverzoek of optieverklaring kost:

 • Naturalisatie
  • standaard tarief € 1.023,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek standaard tarief € 1.305,-
  • laag tarief € 760,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek laag tarief € 1.044,-
  • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder naturaliseert € 151,-
 • Optieverklaring
  • € 217,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek € 370,-
  • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder opteert € 24,-

Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Met gemeenschappelijk verzoek bedoelen wij:

 • 2 partners die met elkaar getrouwd of geregistreerd zijn of
 • 2 ongetrouwde personen met een relatie die meer dan 3 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven
 • 2 of meer minderjarige kinderen uit 1 gezin die tegelijk een verzoek doen voor naturalisatie of optie

U komt in aanmerking voor een verlaagd tarief als u:

 • staatloos bent of
 • een verblijfsvergunning heeft met een asielstatus.
Minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen kunnen niet zelfstandig de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Zij gaan mee met de naturalisatieaanvraag van hun ouders. Ouders kunnen ook later een na-naturalisatieverzoek doen. Bij mede- of na-naturalisatie is het belangrijk dat:

 • uw kind op het moment van de aanvraag een verblijfsvergunning heeft
 • een geldig paspoort of identiteitskaart heeft (hierop zijn enkele uitzonderingen)
 • bij na-naturalisatie: ten minste 1 van de ouders al de Nederlandse nationaliteit bezit

Is uw kind 16 jaar of 17 jaar? Dan moet uw kind ook:

 • minstens 3 jaar in Nederland ingeschreven zijn
 • 3 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben

Kinderen die tijdens de aanvraag van een naturalisatieverzoek van de ouder geboren worden, krijgen niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Voor deze kinderen is het belangrijk dat:

 • u zo snel mogelijk een verblijfsvergunning aanvraagt en
 • u een paspoort of identiteitskaart aanvraagt (hierop zijn enkele uitzonderingen)
 • u een aanvraag voor uw kind doet, zodra u zelf Nederlander bent

Doet u de aanvraag voor uw kind binnen 1 jaar nadat u zelf Nederlander bent geworden? Dan is na-naturalisatie gratis.

Naam na naturalisatie

Uw naam moet of kan veranderen bij naturalisatie als:

 • u geen achternaam of voornaam heeft
 • uw naam moeilijk uit te spreken is in het Nederlands
 • u uw naam wilt veranderen in uw meisjesnaam
Ceremonie Nederlanderschap, Naturalisatieceremonie

Als de IND uw aanvraag voor het Nederlanderschap goedkeurt, krijgt u van ons een uitnodiging voor een van de ceremonies.

Meer informatie over de Verklaring van verbondenheid op de website van de Rijksoverheid 

Meer informatie

Kijk op de Website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Heeft u een andere vraag? Vul dan het contactformulier in, u krijgt binnen 2 werkdagen antwoord van ons.