Agenda en vergaderdata Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Agenda en vergaderdata Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstands- en monumentencommissie). Elk bouwplan waarvoor een bouwvergunning nodig is, moet ook worden getoetst. De toetsende instantie is de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie bestaat uit de grote en kleine commissie.

Wilt u een plan toelichten of de vergadering bijwonen? Stuurt u dan een e-mail naar secretariaatWMC@dordrecht.nl

De Adviescommissies Ruimtelijke Kwaliteit vergaderen in de oneven weken op maandag. In de zomermaanden en rond Kerst en Nieuwjaar kunnen de data wijzigen. Bekijk hier wanneer de commissie vergadert. De eerste komende vergadering is op:

Maandag 8 juli 2024

De agenda van de vergadering kunt u hieronder downloaden.