Slopen van woning of gebouw

U doet een sloopmelding als uw hoeveelheid sloopafval meer is dan 10 m3. Komt er bij de sloop ook asbest vrij, dan doet u altijd een melding. Het melden van asbest hangt niet af van de hoeveelheid sloopafval.

Online regelen

U doet op zijn laatst 4 weken voor de sloop uw melding via het Omgevingsloket, u heeft DigiD of eHerkenning. Bij uw melding leest u direct of u ook vergunningen nodig heeft.

Kosten en afhandeling

De sloopmelding is gratis en u krijgt binnen 4 weken bericht van ons.

Meesturen

Bij uw aanvraag stuurt u uitgebreide informatie mee over de werkzaamheden en activiteiten die u gaat uitvoeren. Zodra u de aanvraag doet, leest u precies wat u moet meesturen.

U heeft ook nodig: 

 • een sloopveiligheidsplan met een tekening waarop u aangeeft wat u sloopt
 • een akoestisch onderzoek (of er mogelijk geluidhinder optreedt)
 • een trillingenonderzoek (of er door de sloop grote trillingen vrijkomen)
 • een beschrijving van de soort en hoeveelheid sloopafval
 • een rapport met onderzoek naar asbest (meestal bij gebouwen gebouwd voor 1 april 1994)
 • de naam en adres van de eigenaar van de recycling van granulaat (als op locatie steenafval wordt gebroken). Granulaat ontstaat bij het bewerken van steen
Monument of gebouw in beschermd stadsgezicht

Een omgevingsvergunning heeft u altijd nodig als:

 • uw gebouw een monument is of binnen het beschermd stadsgezicht staat en
 • u dit helemaal of voor een deel wilt slopen

Meer informatie leest u op de pagina Monumenten.

Asbest

Asbest is een in de natuur voorkomend mineraal dat we vroeger vaak gebruikten in woningen en gebouwen. Als asbest breekt of afbrokkelt komen er vezels vrij. De vezels kunnen kanker veroorzaken als u deze inademt. Om die reden mogen we asbest niet meer gebruiken of bewerken. Het is moeilijk om vast te stellen of materiaal asbest is of heeft.

Asbest kan bijvoorbeeld voorkomen in:

 • vloerbedekking
 • golfplaten 
 • tegellijm
 • verschillende soorten wand-, plafond- en gevelbekleding
Tips bij het slopen

Het is verstandig om uw sloopplan te bespreken met buren of personen die er mee te maken hebben.

Wat speelt er in uw buurt
Meer informatie

Misschien zijn deze pagina's ook interessant voor u: