Grenzeloos Biobased Onderwijs

De biobased economy biedt kansen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid in de Nederlands-Vlaamse grensregio. In de biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele.

Deze ‘nieuwe’ grondstoffen worden toegepast als materialen, chemicaliën en energie. Dat zorgt voor nieuwe ontwikkelingen in sectoren als agro-food, bouw, chemie, textiel en maritiem. Bovendien zorgt de biobased economy voor duurzame ontwikkeling door de inzet van herbruikbare grondstoffen.Biobased onderwijs

De biobased economy biedt kansen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid in de Nederlands-Vlaamse grensregio. In de biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele. Deze ‘nieuwe’ grondstoffen worden toegepast als materialen, chemicaliën en energie. Dat zorgt voor nieuwe ontwikkelingen in sectoren als agro-food, bouw, chemie, textiel en maritiem. Bovendien zorgt de biobased economy voor duurzame ontwikkeling door de inzet van herbruikbare grondstoffen.

Uitdagingen

De twee belangrijkste uitdagingen om de kansrijke biobased economy in de grensregio daadwerkelijk van de grond te krijgen, zijn:

 • Bewustwording van bedrijven m.b.t. de kansen die er op dit terrein liggen en daaraan gekoppeld het creëren van vraag naar onderzoek en faciliteiten.
 • Het opleiden van geschikt, technisch en techno-economisch personeel, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.

Binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' werken daarom 14 Nederlandse en Vlaamse partners aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijs- en nascholingsprogramma’s op MBO, HBO én universitair niveau. Ook investeren zij in betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven. Het project loopt van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019 en is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Interreg Vlaanderen-Nederland en verschillende co-financiers.

De gemeente Dordrecht is, namens de Drechtsteden, als 'projectverantwoordelijke organisatie' de leidende partner in dit project. Ook het Dordtse Da Vinci College is partner.

Deelnemen?

Geïnteresseerden uit onderwijs, overheid en vooral ook vanuit het bedrijfsleven zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten in het kader van dit project. Aanmelden kan via e-mail aan GBO@dordrecht.nl.

Overige partners

 • VZW Instituut van het Heilig Graf (Vlaanderen)
 • Stichting Avans (West-Brabant)
 • Universiteit Hasselt (Vlaanderen)
 • Bio Base Europe Training Center (Zeeland)
 • ROC West-Brabant (West Brabant)
 • HoGent (Vlaanderen)
 • VITO NV (Onderzoeksorganisatie in Vlaanderen)
 • Strategische Projectorganisatie Kempen (Werkgeversorganisatie in Vlaanderen)
 • Thomas More Kempen (Vlaanderen)
 • Stichting Biobased Delta (Triple Helix organisatie biobased)
 • HZ University of Applied Science (Zeeland)