Over Dordrecht

  • Inclusieve stad

    Samen streven we naar een stad waar iedereen zich thuis, erkend en verbonden voelt. Waar iedereen zichzelf kan zijn en gelijke kansen heeft. Een inclusieve stad.