Update informatieronde – informateur blikt terug en vooruit

01 april 2022 - De gesprekken met alle 14 fracties zijn gevoerd. Informateur Pauline Bouvy-Koene blikt kort terug en vooruit.

Hoe heeft u de afgelopen dagen ervaren?

"Ik kijk terug op intensieve, maar ook heel leuke gespreksdagen. De gesprekken verliepen prettig. Partijen schoven aan met veel energie en zijn enorm betrokken bij de stad. Geweldig om te merken. Ik was heel blij dat iedereen zich zo positief en constructief opstelde. Het waren best lange dagen. Maar de tijd vloog echt voorbij." 

Wat kwam er aan bod in de gesprekken?

"Daarin komen allerlei vragen op tafel. Hoe zien zij de verkiezingsuitslag? En wat vinden zij belangrijk op weg naar een nieuw politiek akkoord? Welke zaken moeten wat hun betreft absoluut aan bod komen in zo'n akkoord? Hoe zien zij een nieuwe coalitie voor zich? En welke rol zien zij voor zichzelf? Dat zijn best grote vragen. Ik ben heel blij dat iedereen het vertrouwen heeft gevoeld om zich open op te stellen en hun ideeën en inzichten te delen."

Kunt u meer vertellen over wat de verschillende partijen hebben gezegd?

"Bij de informatieronde hoort een heel duidelijke afspraak: de inhoud van de gesprekken blijft vertrouwelijk. Dus nee, ik kan en wil er inhoudelijk niets over delen. Maar ik trek wel conclusies uit alle gesprekken gezamenlijk. Daaruit haal ik welke coalitie het meest kansrijk is en geef ik het advies om die partijen met elkaar te laten doorpraten. Ook geef ik mee welke onderwerpen belangrijk werden gevonden. Dat schrijf ik op in een verslag."

Wanneer ligt dat verslag er?

"De planning is dat het op 5 april klaar is. Natuurlijk is het wel zo netjes als je eerst degenen informeert met wie je gesproken hebt. Dus stuur ik het verslag eerst naar alle partijen. Daarna wordt het openbaar. Op dinsdag 5 april in de middag bespreekt de raad naar verwachting het verslag. En daarmee eindigt in principe de informatieronde en kan de formatie starten."