Stappen - op weg naar een politiek akkoord en een nieuw college

23 maart 2022 - De verkiezingen zijn geweest en de uitslag is bekend. Er komen 14 partijen in de Dordtse gemeenteraad. Welke stappen zetten we nu? We zetten ze op een rij.

Stap 1: Verkiezingen

De Dordtse kiezers hebben gestemd. De uitslag is bekend. Er komen 14 partijen in de gemeenteraad. 

Stap 2: Informatie

Na de verkiezingen start de informatieronde. De informateur gaat dan in gesprek met alle fracties uit de nieuwe Dordtse gemeenteraad. De partijen vertellen welke mogelijkheden zij zien voor een politiek akkoord en een nieuw college. Op basis van die gesprekken geeft de informateur een advies voor stap 3, de formatie. De informatiefase duurt meestal niet zo lang, ongeveer 2 weken.

Stap 3: Formatie

In het advies van de informateur staat wat zij als beste optie ziet om te komen tot een politiek akkoord. En welke partijen met elkaar een coalitie kunnen vormen*. Ook moeten er wethouders komen die het nieuwe akkoord gaan uitvoeren. Dit komt allemaal aan bod in de formatie. Dan gaan de betreffende partijen met elkaar in gesprek. Over de kansen die zij zien voor Dordrecht. Over wat zij willen bereiken de komende 4 jaar. En hoe zij dat willen doen. Welke afspraken maken we daarover? Dit vraagt heel veel gesprekken met elkaar en met anderen. En veel rekenen, uitzoeken en schrijven. De formatiefase duurt daarom altijd een stuk langer dan de informatiefase. 

* Soms wordt er niet gekozen voor een coalitie - partijen die met elkaar een meerderheid vormen - maar voor een raadsakkoord. Dat betekent dat er een raadsprogramma komt dat wordt opgesteld door de gehele gemeenteraad. Of dit ook in Dordrecht het geval is, moet blijken uit de informatieronde.  

Stap 4: Politiek akkoord en nieuw college

Er is witte rook! De formerende partijen zijn eruit. Ze hebben afspraken gemaakt en opgeschreven wat zij de komende 4 jaar willen bereiken. Ook is duidelijk wie de nieuwe wethouders worden en hoe zij de onderwerpen onderling verdelen. Het werk gaat nu echt beginnen!