Planning nieuw akkoord

2 mei 2022 - De gesprekken over een nieuw politiek akkoord en een nieuw college zijn in volle gang. Allerlei belangrijke onderwerpen voor de stad komen op tafel. Variërend van wonen en bereikbaarheid tot energie en gelijke kansen voor iedereen.

De formerende partijen VVD, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en CDA werken hard door. Zij hebben een definitieve planning afgesproken. De presentatie van het nieuwe akkoord en van het beoogde college staat gepland op dinsdag 24 mei.

Update 12 mei: vandaag schreven de formateurs aan de gemeenteraad dat de planning is aangepast. Er is wat meer tijd nodig om de formatie af te ronden. Zodra er een nieuwe datum is, maken wij die hier bekend.