Inbreng raad bij formatie

22 april 2022 - De formateurs hebben alle raadspartijen gevraagd hun inbreng te geven bij de formatie. Dat kan gaan om inhoudelijke onderwerpen voor in het nieuwe politiek akkoord. Maar ook om hoe zij de samenwerking tussen college en raad voor zich zien. De onderhandelende partijen nemen die ideeën en suggesties mee in hun gesprekken over een nieuw politiek akkoord.

De raad heeft uitgesproken om vooral samen te willen werken aan de toekomst van de stad. De wens is een breed draagvlak in de raad voor de plannen voor de komende jaren. Daarom vinden de onderhandelende partijen het belangrijk dat de raad aan het begin van de formatie meedenkt en ideeën aandraagt. Die uitnodiging is dinsdag door de formateurs gedaan. Toen is de raad uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken in Dordrecht. Onder meer over de gemeentelijke financiën en de ambities voor 2030. Zo hebben alle raadspartijen dezelfde informatie als uitgangspunt, of ze nu aan de onderhandelingstafel zitten of niet.   

Gelijk speelveld 

Formateurs Pauline Bouvy-Koene en Cees van Eijk: “We vinden het heel belangrijk om een gelijk speelveld te creëren. Dat hoort bij een goede samenwerking. Daarom hebben we besloten de informatie die de formerende partijen kregen ook aan de raad te presenteren. Zij kennen de kansen, uitdagingen en knelpunten die als uitgangspunt gelden bij de formatie. Wij zijn heel benieuwd naar de inbreng vanuit de raad. Dat gaat de gesprekken aan de formatietafel ongetwijfeld verrijken.”