Focuspunten politiek akkoord en kandidaat-wethouders bekendgemaakt

12 mei 2022 - Vandaag gaven de formateurs een nieuwe update over de formatie. In deze brief deelden zij 5 focuspunten uit het komende politiek akkoord. Ook maakten ze bekend wie de 6 kandidaat-wethouders zijn namens de vier formerende partijen.

De formatie is flink op stoom. De gesprekken hebben geleid tot de eerste schetsen van het komende hoofdlijnenakkoord.

Focuspunten

Het startpunt van het akkoord is de Agenda 2030. Daarin staat hoe de gemeente wil investeren om Dordrecht een nog sterkere stad te maken. De raad heeft daar in juli 2021 mee ingestemd. De formerende partijen leggen nieuwe en extra accenten voor de komende collegeperiode. 

Het hoofdlijnenakkoord kent straks vijf focuspunten:

  • meer betaalbare woningen;
  • een duurzame en groene stad;
  • groei van de economie en een gezonde arbeidsmarkt;
  • gelijke kansen en zekerheden voor al onze inwoners;
  • een veilige, leefbare en levendige stad.

Deze focuspunten vormen de basis van het akkoord. Het zijn onderwerpen die de formerende partijen graag samen met de raad en de stad verder willen uitwerken. Maar ook tijdens de formatie is al inbreng van de raad en inwoners meegenomen. Bijvoorbeeld de suggesties die Dordtenaren via social media hebben meegegeven. Hierover kun je meer lezen in de brief.

Kandidaat-wethouders

Aan de formatietafel zitten ook de kandidaat-wethouders van VVD, GroenLinks, CU/SGP en CDA. De partijen willen graag transparant zijn over wie hun kandidaten zijn.

We zetten ze voor u op een rijtje:

  • VVD: Maarten Burggraaf en Marc Merx.
  • GroenLinks: Chris van Benschop en Tanja de Jonge
  • ChristenUnie/SGP: Rik van der Linden
  • CDA: Peter Heijkoop

Het benoemen van de uiteindelijke wethouders is aan de gemeenteraad. De beoogde portefeuilleverdeling volgt bij de presentatie van het politiek akkoord.

Planning

Er is de afgelopen periode hard doorgewerkt aan de formatietafel, ook tijdens de meivakantie. In stevige gesprekken gaan de partijen tot de kern om hun gezamenlijke ambities vast te stellen. De partijen werken, zoals eerder gemeld, niet aan een gedetailleerd uitgewerkt akkoord. Maar zij willen ook zeker geen akkoord met slechts abstracte algemeenheden. Het akkoord moet echt de richting en ambitie vastleggen. En dat vraagt nog wat meer tijd dan eerder ingeschat. De inhoud is daarbij leidend, de planning volgt daaruit. Zodra er een definitieve datum is, maken we die uiteraard op deze website bekend. 

Download hier de brief van de formateurs van 12 mei 2022 (pdf)