Nevenfuncties Rik van der Linden

Bestuurlijk

Organisatie Functie Bezoldigd Sinds
 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Lid DB en AB Nee 2014
 • Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Lid AB Nee 2014
 • Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd
Voorzitter Nee 2015
 • Gemeenschappelijke Regeling Schadevergoedingsschap HSL/A4/A16
Lid AB Nee 2021
 • Regionaal Platform Verkeersveiligheid
Voorzitter Nee 2014
 • Stichting Energie Coöperatie Dordrecht
Vertegenwoordiger Nee 2014
 • Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH)
Ambassadeur Nee 2015
 • Gemeenteschappelijke regeling Sociaal
Plaatsvervangend lid AB Nee 2022
 • Gemeenteschappelijke bezit Evides
Gevolmachtigd aandeelhouder Nee 20122
 • MerwedeLingelijn Beheer B.V.
Gevolmachtigd aandeelhouder Nee 2014
 • Gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden
Lid Nee 2022
 • Bestuurlijke adviesgroep MIRT-Verkenning A15
Voorzitter Nee 2022
 • Stedennetwerk G40
Lid AB Nee 2022

Niet aan het ambt gebonden

Organisatie Functie Bezoldigd Sinds
 • Stichtingsbestuur Nederlands Dagblad
Lid Nee 2021