Wethouder Rik van der Linden

Portefeuille

  • Mobiliteit, Bereikbaarheid, Spoorveiligheid & Parkeren
  • Infrastructuur (Weg- en waterwegenonderhoud, riool, bruggen en viaducten)
  • Groenblauwe stad inclusief Klimaatadaptie(programma)
  • Publieke gezondheid
  • Jeugdzorg (incl. regionale/ SOJ taken, jeugdhulpverlening inclusief jeugdhulp naar voren en stichting jeugdteams)
  • Cultuur, Monumentenzorg & Archeologie
  • Dienstverlening/burgerzaken

Contact

Foto's

De foto’s op deze pagina kunt u gebruiken voor publicatie. Klik op de foto's voor een hoge resolutie. Fotograaf: Ronald van den Heerik.

Rik van der Linden 300x200 190522-353