Sport

  • Sport in Dordt

    De gemeente Dordrecht gelooft in de kracht van sport, want sport raakt iedereen en kleurt de stad.

  • Sportraad

    De Sportraad is aangesteld in het najaar van 2016 en heeft als overkoepelend doel: het bevorderen van een optimaal klimaat voor sportbeoefening en sportbeleving van de inwoners van Dordrecht.