Bewonerspanel

Voelt u zich betrokken bij uw wijk en buurt? Meldt u dan aan bij het digitale Bewonerspanel Dordrecht.

De gemeente wil graag nog beter weten wat er speelt in de wijken en buurten van Dordrecht. Via internet kunt u uw mening geven over onderwerpen die te maken hebben met wonen en leven in uw directe omgeving. U ontvangt voor ieder onderzoek een mailtje. U beslist zelf of u mee wilt doen.

Wat is het doel van het Bewonerspanel Dordrecht?

De gemeente wil goed luisteren naar wat u belangrijk vindt. Onderwerpen voor de onderzoeken kunnen bijvoorbeeld zijn: het wonen nu en straks, voorzieningen, parkeren en groenonderhoud. Kortom, alles wat te maken heeft met de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk. Uw mening neemt de gemeente mee in haar beslissingen. Zowel als het gaat om de woonomgeving, maar ook als inspiratie voor nieuwe en andere activiteiten.

Waarom meedoen?

Door mee te doen aan het Bewonerspanel Dordrecht kunt u regelmatig en op een makkelijke manier uw mening geven over belangrijke zaken die te maken hebben met het wonen en leven in uw buurt of wijk. De verzamelde meningen gebruikt de gemeente om goede beslissingen te nemen over het te voeren beleid en over concrete plannen voor uw buurt of wijk. Daarnaast kan de gemeente aan andere partijen (woningcorporaties, politie, welzijnsinstellingen) beter aangeven wat er speelt in uw wijk en wat u écht belangrijk vindt.

Wilt u uw mening geven en aangeven wat u belangrijk vindt? Schrijf u in!