Nieuws ondernemers RSS icoon

  • Plan van aanpak verkeersonveilige plekken

    18 juli 2019

    Ongevallencijfers en meldingen van Dordtenaren hebben geleid tot een plan van aanpak van verkeersonveilige plaatsen in de stad. Daarin staat dat de gemeente in 2019 6 punten op straat verbetert. Ook start de gemeente met een operatie verfkwast voor kleinere ingrepen. In 2019 passen we op 15 plaatsen belijning of bebording aan. De komende jaren kan op veel plekken werk met werk worden gemaakt. Dit houdt in dat op locaties waar werkzaamheden plaatsvinden aan bijvoorbeeld de riolering we ook gelijk de verkeerssituatie aanpakken. De meldingen over snelheid en andere verkeersovertredingen bespreken we met de politie en handhaving. Het plan van aanpak leggen we voor aan de gemeenteraad.

  • Samen aan de slag met initiatieven

    26 juni 2019

    Bent u inwoner, ondernemer of op een andere manier actief in Dordrecht? En wilt u bijdragen aan een mooie stad? De gemeente werkt graag met u samen. Hoe we dat als gemeente doen, staat in de handreiking 'Wij maken Dordt'. U leest hierin hoe we samenwerken en wat de mogelijkheden zijn om een initiatief te starten. Samen komen we tot mooiere resultaten.