Bewonersbrief Gorterstraat

Datum


Zaaknummer
Geachte heer, mevrouw,


De gemeente is de laatste maanden bezig geweest met het voorbereiden van de werkzaamheden aan de riolering en bestrating in de Gorter- en De Merodestraat. De planning voor deze werkzaamheden is aangepast, in deze brief wil ik u hier meer over vertellen.


Overleg betrokken partijen

Als de gemeente de riolering en de straat gaat aanpakken, doen we dat in overleg met de betrokken partijen. We zoeken daarbij afstemming, om werkzaamheden die de komende jaren op de planning staan, op elkaar te laten aansluiten. Resultaat van die afstemming is dat de gemeente heeft besloten om de werkzaamheden uit te stellen.


Zodra er meer bekend is over de plannen en we een nieuwe planning kunnen opstellen, zullen we u daar over informeren.


Vragen?

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen, e-mail: jj.beije@dordrecht.nl of telefoonnummer (078) 770 46 22.


Met vriendelijke groet,
J.J. Beije

Projectcoƶrdinator

Pagina 1/1