Weeskinderendijk-Oost

Op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten heeft het college van burgemeester en wethouders op 29 augustus 2023 het voorkeursrecht gevestigd op het gebied Weeskinderendijk Oost / woningen Weeskinderendijk Vlietwegzijde. De gemeenteraad heeft dit besluit 7 november 2023 bekrachtigd.

Hieronder vindt u de stukken die hierop betrekking hebben.

Raadsvoorstel

Raadsbesluit

Perceelslijst

Gemeenteblad 

Kadastrale tekening

Zienswijzenota (geanonimiseerd)

Collegebesluit:

Publicatie gemeenteblad

Perceelslijst

Kadastrale tekening 

Collegevoorstel

Collegebesluit 

Ontwerp-raadsvoorstel en raadsbesluit

Brief aan belanghebbenden

Format brief aan belanghebbenden