Wet open overheid

Woo is de afkorting van Wet open overheid. Deze wet regelt het recht op informatie over bijna alles wat de overheid doet. Dat geldt dus ook voor de gemeente. Veel informatie staat al op onze website of de website open.overheid.nl

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u aan de gemeente vragen het openbaar te maken. Dat heet een Woo-verzoek. Staat de informatie al op bijvoorbeeld een website? Dan geldt de wet niet en heeft een verzoek geen zin.

Wilt u eerst weten of informatie al openbaar is voordat u een Woo-verzoek indient? Of dat de gemeente wel openbare informatie heeft over een bepaald onderwerp? 
Dan kunt contact opnemen met de Woo-contactfunctionaris, mevrouw Kam via telefoonnummer 14 078.

Indienen Woo-verzoek

U stuurt een Woo-verzoek schriftelijk in via:

  • e-mail naar de gemeente Dordrecht of
  • brief naar:
    Gemeente Dordrecht
    Woo-verzoek
    Postbus 8
    3300 AA  Dordrecht 

Vermeld duidelijk uw persoonsgegevens en waarover u informatie wilt. 
Als u op een andere manier uw Woo-verzoek indient, nemen wij deze niet in behandeling.  

Reactie op uw verzoek

U krijgt binnen 4 weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.

Afgehandelde verzoeken

Meer informatie leest u op de pagina Afgehandelde Woo verzoeken

Meer informatie