Wet open overheid

Overheidsinformatie is in principe openbaar. Iedereen kan bij de gemeente een verzoek indienen voor het inzien of toezenden van informatie die niet al op een andere manier openbaar is gemaakt. Als de gewenste informatie bijvoorbeeld al op een website staat, geldt de Wet open overheid niet meer en dan heeft zo'n verzoek geen zin. 

Indienen Woo-verzoek

U stuurt een Woo-verzoek schriftelijk in via:

  • e-mail naar de gemeente Dordrecht of
  • brief naar:
    Gemeente Dordrecht
    Woo-verzoek
    Postbus 8
    3300 AA  Dordrecht 

Vermeld duidelijk uw persoonsgegevens en waarover u informatie wilt. 
Als u op een andere manier uw Woo-verzoek indient, nemen wij deze niet in behandeling.  

Reactie op uw verzoek

U krijgt binnen 4 weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.

Meer informatie