Legalisatie handtekening

In de Stadswinkel werken wij alleen op afspraak.

De burgemeester kan schriftelijk verklaren dat uw handtekening op een document ook echt uw handtekening is. Dit noemen we legalisatie van uw handtekening. U zet uw handtekening op het formulier in het bijzijn van een bevoegd ambtenaar van de gemeente. En u toont uw identiteitsbewijs. Wij controleren uw handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

Maak een afspraak

Afspraak maken legalisatie handtekening

Kosten en afhandeling

De aanvraag kost € 13,50 en u krijgt het document gelijk mee.

U betaalt direct bij de aanvraag. Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Legalisatie handtekening nodig

Soms heeft u een gelegaliseerde handtekening van uzelf nodig. Bijvoorbeeld bij:

  • een visumaanvraag voor Nederland, als u iemand uitnodigt om tijdelijk bij u te logeren
  • een garantverklaring waarin u aangeeft dat u de kosten betaalt die een ander maakt
  • toestemming bij officiële aanvragen of gelegenheden als u hier niet zelf bij aanwezig bent
  • belangrijke documenten die u opstuurt naar het buitenland
  • een erfenis waarop u recht heeft in het buitenland
Verschil tussen Logiesverstrekking en Garantstelling

Logiesverstrekking

Iemand uit het buitenland die bij u logeert, heeft voldoende geld nodig om zijn verblijf in Nederland te betalen. U vult voor elke persoon een aanvraag in. De aanvraag tekent u persoonlijk aan de balie.

Garantstelling

Als u garant staat voor uw gasten, bent u financieel verantwoordelijk voor hen. Vanaf de aanvraag tot minimaal 1 jaar ná de aanvraag heeft u voldoende eigen inkomen. Voor elke persoon die u uitnodigt vult u een eigen aanvraag in. Bent u getrouwd of bent u Geregistreerd Partner? Dan tekent u de aanvraag allebei persoonlijk aan de balie.

Verblijf in Nederland

Elke persoon die u uitnodigt, mag maximaal 90 dagen in Nederland blijven.

Garantverklaring

Degene die u uitnodigt of voor wie u garant staat, levert de garantverklaring in bij het Nederlandse consulaat in het land waar hij of zij woont. Op de websites van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Rijksoverheid leest u meer informatie.

Meebrengen bij de legalisatie
  • een geldig identiteitsbewijs
  • het document dat u wilt laten legaliseren
Waarmerken kopie of afschrift

Bij bepaalde handelingen heeft u een gewaarmerkte kopie of afschrift nodig. Of wilt u een origineel document niet uit handen geven. De gemeente kan dat document dan voor u waarmerken. De gemeente maakt een kopie van uw origineel en bevestigt dat dit overeenkomt met uw origineel. De gemeente waarmerkt géén diploma's.

U neemt uw originele identiteitsbewijs en het originele document mee, dus geen kopieën. De kosten zijn € 13,50 en het is direct klaar.

Afspraak maken kopie waarmerken

Meer informatie

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.