Bekendmakingen van de provincie Zuid-Holland in Dordrecht

De bekendmakingen van de provincie Zuid-Holland leest u op overheid.nl. Deze publiceren wij niet meer in huis-aan-huisbladen.

U blijft gemakkelijk op de hoogte van besluiten van de overheid. Deze besluiten kunnen invloed hebben op uw buurt. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen voor activiteiten in uw buurt zoals bouwplannen en evenementen. U vindt hier ook informatie over de Wet Natuurbescherming en de kwaliteit van het zwemwater.

E-mailservice

Met de gratis e-mailservice krijgt u berichten over activiteiten in uw buurt automatisch toegestuurd. Via overuwbuurt.overheid.nl/meldt u zich gemakkelijk aan.

Bekijken van de besluiten van de provincie

Wilt u een bekendmaking van bijvoorbeeld een verleende vergunning bekijken? Dan neemt u contact op met de genoemde dienst.

Bekijken van provinciale besluiten bij de gemeente Dordrecht

Wilt u een provinciale bekendmaking bij de gemeente Dordrecht bekijken? U bekijkt de bekendmakingen digitaal bij de balie aan de Spuiboulevard. Hiervoor geldt een afgesproken periode van 6 weken.

Heeft u vragen?

Via zuid-holland@pzh.nl stelt u uw algemene vragen over bekendmakingen van de provincie.
Spreekt u hen liever via de telefoon? Bel hen dan via telefoonnummer 070-4416611, optie 2.
Heeft u vragen over speciale bekendmakingen? Op overheid.nl leest u de contactgegevens in de bekendmakingen.