Bodemonderzoek en bodemsanering

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert namens de gemeente de taken uit op het gebied van bodembeheer. Voor vragen of informatie over bodembeheer kunt u terecht bij OZHZ.

Heeft u bouwplannen of zoekt u bodeminformatie? Kijk dan op de website van OZHZ bij Wonen op verontreinigde grond. Heeft u andere vragen over de bodem? Kijk dan op de website van OZHZ bij bodem.

Melden saneren van de bodem

OZHZ beoordeelt meldingen van milieubelastende activiteiten, zoals: 

  • toepassen van grond
  • saneren van de bodem
  • graven in de bodem 
  • uitvoeren van (milieubelastende) bedrijfsactiviteiten

Ook schrijft OZHZ maatwerkvoorschriften voor. 

Informatie over actuele meldingen en maatwerkvoorschriften vindt u op de website van officiële bekendmakingen.

Weet wat er speelt in uw buurt

Wilt u weten wat er speelt in uw buurt? Kijk dan op de website van de overheid bij berichten over uw buurt.