Gemeenteraad Dordrecht

De gemeenteraad van Dordrecht heeft een eigen website.

De website van de gemeenteraad is raad.dordrecht.nl. Hier vindt u onder andere informatie over:

  • hoe de gemeenteraad werkt;
  • hoe u contact kunt opnemen met de gemeenteraad;
  • wanneer de gemeenteraad vergadert.

Nieuwsbrief van de raad

Regelmatig verstuurt de griffie een nieuwsbrief over de gemeenteraad. Daarin leest u wat de raad heeft besproken en besloten in de raadsvergadering.

De nieuwsbrieven staan op de website van de gemeenteraad.

U kunt de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen. Wilt u de nieuwsbrief van de raad ontvangen? Meld u aan met het aanmeldformulier.

Live meekijken

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad of van een raadscommissie live meekijken of terugkijken via dordrecht.raadsinformatie.nl.