Informatie voor de pers

Vragen over de portefeuille van burgemeester en wethouders kunt u stellen aan de woordvoerders.

Burgemeester Wouter Kolff

Portefeuille

Algemene & Kabinetszaken, Handhaving openbare orde & veiligheid, Politie, voorzitter Veiligheidsberaad, Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Brandweer en crisisbeheersing), Integraal veiligheidsbeleid, Vergunningen (Horeca, evenementen, APV en Wet Bibob), Bestuurlijke betrekkingen & Public Affairs, Regionale samenwerking, Voorzitter Smart Delta Drechtsteden, Internationale samenwerking, Publiekszaken (wettelijke taken en verkiezingen), Mediabeleid & Communicatie.

Woordvoerder: Jeroen Kon

Voor persvragen over het Veiligheidsberaad neemt u contact op via een e-mail naar woordvoering@veiligheidsberaad.nl of via telefoonnummer 026 355 24 00.

Wethouder Maarten Burggraaf

Portefeuille

Stadsontwikkeling (RO en bouwen), MKB & Innovatiebeleid, Zakelijke dienstverlening, Maritieme Maakindustrie (incl. Zeehavengebied en Merwedehavens), Ambulante handel, Agenda 2030: Levendige Binnenstad, Toerisme & Evenementen, Digitalisering (Smart Society), Huis van Stad & Regio, Servicegemeente (bedrijfsvoering en coördinatie Groei - Smart Delta Drechtsteden- agenda).

Woordvoerder: Naomie Matil

Wethouder Chris van Benschop

Portefeuille

Arbeidsmarkt & Economie (incl. bedrijventerreinen, maatschappelijk betrokken ondernemen), Agenda 2030: Ruimte voor banen & Glansrijke Toekomst, Westelijke Dordtse Oever (exclusief Zeehavengebied), Smart Campus Leerpark, Hoger onderwijs (MBO/HBO), Voortgezet onderwijs Inclusiviteit, Diversiteit & Kansengelijkheid, Wmo (regionaal: Maatwerk, lokaal: Wijkteams en Buurtwerk), Mantelzorg.

Woordvoerder: Mark Benjamin

Wethouder H. (Rik) van der Linden

Portefeuille

Mobiliteit, Bereikbaarheid, Spoorveiligheid & Parkeren, Infrastructuur (Weg- en waterwegenonderhoud, riool, bruggen en viaducten), Groenblauwe stad inclusief Klimaatadaptie(programma), Publieke gezondheid, Jeugdzorg (incl. regionale / SOJ taken, jeugdhulpverlening inclusief jeugdhulp naar voren en Stichting Jeugdteams), Cultuur, Monumentenzorg & Archeologie, Dienstverlening/burgerzaken.

Woordvoerder: Frank Meijer

Wethouder Peter Heijkoop

Portefeuille

Volkshuisvesting (inclusief beschermd wonen), Financiën, Werk & Inkomen , Armoede & Schulden, Inburgering, Kinderopvang en Primair onderwijs, Bibliotheek, Dordtpas, Vrijwilligersbeleid.

Woordvoerder: Toyah Waijers

Wethouder Marc Merx

Portefeuille

Leefbaarheid & overlastbestrijding, Handhaving & toezicht openbare ruimte (boa’s), Wijkenaanpak, Vergunningen (bouwen, milieu, leefomgeving, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid), Stadsbeheer-Ruimtelijke kwaliteit: afval, groenonderhoud, verlichting, speelplekken, Sport & Recreatie, Preventie jeugd, Personeel en Organisatie, Essenhof, Straatnamencommissie.

Woordvoerder: Sanne Waldekker

Wethouder Tanja de Jonge

Portefeuille

Duurzaamheid, Klimaat, Energie & Milieu, Gemeentelijk Vastgoed (incl. onderwijshuisvesting), Agenda 2030: Duurzame Stad, Grondbedrijf, Biesbosch, Weizigt, Dierenwelzijn, (Burger)Participatie.

Woordvoerder: Mark Benjamin