Wethouder Marc Merx

Portefeuille

  • Leefbaarheid & overlastbestrijding, Handhaving & toezicht openbare ruimte (boa’s)
  • Wijkenaanpak
  • Vergunningen (bouwen, milieu, leefomgeving, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)
  • Stadsbeheer-Ruimtelijke kwaliteit: afval, groenonderhoud, verlichting, speelplekken
  • Sport & Recreatie
  • Preventie jeugd
  • Personeel en Organisatie
  • Essenhof
  • Straatnamencommissie

Contact

Foto's

De foto’s op deze pagina kunt u gebruiken voor publicatie. Klik op de foto's voor een hoge resolutie. Fotograaf: Ronald van den Heerik.

Marc Merx 300x200 180522-171