Wethouder Chris van Benschop

Portefeuille

  • Arbeidsmarkt & Economie (incl. bedrijventerreinen, maatschappelijk betrokken ondernemen)
  • Agenda 2030: Ruimte voor banen & Glansrijke Toekomst
  • Westelijke Dordtse Oever (exclusief Zeehavengebied)
  • Smart Campus Leerpark
  • Hoger onderwijs (MBO/HBO)
  • Voortgezet onderwijs
  • Inclusiviteit, Diversiteit &Kansengelijkheid, WMO (regionaal: Maatwerk, lokaal: Wijkteams en Buurtwerk)
  • Mantelzorg

Contact

Foto's

De foto’s op deze pagina kunt u gebruiken voor publicatie. Klik op de foto's voor een hoge resolutie. Fotograaf: Rob vd Teen (linkerfoto) en Ronald van den Heerik (rechterfoto).

Chris van Benschop (fotograaf Rob vd Teen) 190522-388