Actuele activiteiten

Bekijk de geplande activiteiten van de burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Zaterdag 6 juli 10.00 uur en 13.00 uur: Jubileum OKBZ

De Oud-Krispijn Bewoners Zelforganisatie (OKBZ) viert het 25-jarig bestaan in wijkcentrum Koloriet aan de Jacob Marisstraat 70. Wethouder Marco Stam opent om 10.00 uur een fototentoonstelling die een beeld geeft van de activiteiten van de OKBZ door de jaren heen. Om 13.00 begint een mini-symposium over Bewonersparticipatie, waar wethouder Marco Stam één van de sprekers is. Aansluitend onthult de wethouder om 14.30 de nieuwe naam van de organisatie.

Maandag 8 juli 14.25 uur: gastles klas kinderburgemeester

Burgemeester Wouter Kolff verzorgt maandag 8 juli een gastles in groep 6 in de klas van de kinderburgemeester, Dr. H. Bavinckschool aan de Singel 140. Aan het eind van de les om 14.25 uur bent u welkom om opnames (foto, film) te maken. De leerlingen mogen op verzoek van de directeur niet zichtbaar in beeld. De kinderburgemeester mag wel worden gefilmd en/of gefotografeerd.

Maandag 8 juli 2019 16.30 uur: Perscontainer plastic, blik en drinkpakken

In Dordrecht komen vier perscontainers voor plastic, blik en drinkpakken. Deze komen op centrale locaties waar veel hoogbouw staat. Bewoners van flats of bovenwoningen hebben vaak minder plek om hun zak met plastic, blik en drinkpakken te bewaren als die vol is. Dit kan een reden zijn om geen plastic (meer) te scheiden, en daarmee gaan waardevolle grondstoffen verloren. Ook gebeurt het dat volle zakken al voor de inzameldag in de openbare ruimte geplaatst worden. Dit is een onprettig straatbeeld en kan leiden tot zwerfvuil. Daarom komen op vier centrale locaties bij winkelcentra perscontainers voor plastic, blik en drinkpakken. Wethouder Rik van der Linden neemt maandag 8 juli om 16.30 uur de container op het Van Oldenbarneveltplein, aan bet begin van het parkeerterrein winkelcentrum Crabbehof, symbolisch in gebruik.

Maandag 8 juli 17.00 uur: BBQ en seizoensafsluiting DOV

Maandag 8 juli vindt de jaarlijkse BBQ van de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DVO) plaats. Diverse collegeleden zijn aanwezig. Burgemeester Wouter Kolff spreekt tijdens deze seizoenafsluiting van de DOV in de tuin van het Dordrechts Museum, Museumstraat 38.
Meer informatie: DOV.nl

Woensdag 10 juli 13.30 uur: project taalontwikkeling Don Boscoschool

Op woensdag 10 juli om 13.30 uur opent wethouder Peter Heijkoop de lespresentatie van het project taalontwikkeling van basisschool Don Bosco, Nolensweg 2. De kinderen en vakdocenten laten zien hoe het er aan toe gaat tijdens een les. Kunst & Cultuureducatie wordt hier ingezet ter bevordering van taal. De Don Bosco heeft een schakelklas bestaande uit tien leerlingen met een taalachterstand uit groep 2. Elke woensdagmiddag hebben zij lessen theater, muziek en dans om de taalontwikkeling bij deze schakelklas te stimuleren. Drie keer per week is er extra tijd ingeroosterd voor taal.   

Donderdag 11 juli 11.00 uur: slotbijeenkomst kinderen over armoede en laaggeletterdheid

Op donderdag 1 juni om 11.00 opent wethouder Peter Heijkoop de slotbijeenkomst van kinderen over laaggeletterdheid en armoede in het Stadhuis. In de afgelopen maanden hebben kinderen van alle scholen in Dordrecht meegepraat over mogelijke oplossingen voor armoede en laaggeletterdheid. Donderdag presenteren de kinderen hun resultaten. De wethouder ontvangt de kinderen om 10.50 uur bij het stadskantoor waarna ze gezamenlijk wandelen naar het Stadshuis.

Donderdag 11 juli 13.30 uur: uitreiking diploma's statushouders

Op donderdag 11 juli om 13.30 uur reikt wethouder Peter Heijkoop diploma's uit aan 30 statushouders die extra lessen hebben gevolgd om snel door te kunnen stromen naar een Entree opleiding. Dit gebeurt bij het DaVinciCollege, Karel Doormanweg 8. Deze aanpak is onderdeel van de aanpak 'Impuls Statushouders' en is zeer succesvol. Het schakeltraject geeft jonge statushouders perspectief en zorgt voor het versneld halen van de inburgering. Daarmee draagt het bij aan de totale integratie van de deelnemers.
Tot nu toe hebben 9 groepen deelgenomen. In totaal zijn 67 van de 100 cursisten doorgestroomd naar een MBO opleiding.  Dit schakeltraject is een mooie voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet, waarin verschillende routes inburgering bestaan. Een van de nieuwe routes is de onderwijsroute, die net als in dit schakeltraject een combinatie maakt van regulier onderwijs en de inburgering.
 

Donderdag 11 juli 17.30 uur: plaatsing LHBTI- schilderij Dordtse kunstenaar Bart Rombout in Stadskantoor

Donderdag 11 juli wordt het schilderij van de Dordtse kunstenaar Bart Rombout in de hal van het Stadskantoor geplaatst door burgemeester Wouter Kolff. Rombout heeft dit schilderij gemaakt naar aanleiding van het door Dordrecht Pride georganiseerde LHBTI-congres 'Een roze ode aan de Synode' op 15 maart jongstleden. Het schilderij is toen namens de gemeente door de burgemeester in ontvangst genomen. Het congres maakte deel uit van de herdenking 400 jaar Synode. Drie thema's vormden tijdens de viering in Dordrecht een half jaar lang de rode draad: taal, identiteit en gastvrijheid.
Het doek, dat staat voor verbinding en gelijkwaardigheid, krijgt donderdag 11 juli om 17.30 uur een prominente plek in de hal van het Stadskantoor.
 

Donderdag 11 juli 19.00 uur: bijeenkomst plannen Spoorzone

Gemeente Dordrecht heeft de komende tien jaar grote ambities voor de ontwikkeling van de zogeheten spoorzone, het gebied van 7,5 kilometer rond het spoortraject dat van Dordrecht-Zuid tot Zwijndrecht loopt. De Spoorzone heeft volop kansen om te ontwikkelen tot een uitstekend bereikbaar gebied waar het goed wonen en werken is. Op donderdag 11 juli is er in het Onderwijsmuseum (Burgemeester de Raadtsingel 97) een bijeenkomst waarin de plannen worden toegelicht. Wethouders Rik van der Linden en Piet Sleeking zijn daarbij aanwezig.
Meer informatie: spoorzone@dordrecht.nl

Donderdag 11 juli 19.00 uur: bijeenkomst plannen Spoorzone

Gemeente Dordrecht heeft de komende tien jaar grote ambities voor de ontwikkeling van de zogeheten spoorzone, het gebied van 7,5 kilometer rond het spoortraject dat van Dordrecht-Zuid tot Zwijndrecht loopt. De Spoorzone heeft volop kansen om te ontwikkelen tot een uitstekend bereikbaar gebied waar het goed wonen en werken is. Op donderdag 11 juli is er in het Onderwijsmuseum (Burgemeester de Raadtsingel 97) een bijeenkomst waarin de plannen worden toegelicht. Wethouders Rik van der Linden en Piet Sleeking zijn daarbij aanwezig.
Meer informatie: spoorzone@dordrecht.nl

Vrijdag 12 juli 18.15 uur: opening Big Rivers festival

Op vrijdag 12 juli opent wethouder Maarten Burggraaf het Big Rivers festival. Het Big Rivers festival is een van de grootste gratis toegankelijke evenementen van Nederland. De historische binnenstad van Dordrecht vormt het unieke decor van het festival. Ieder jaar vinden meer dan 100.000 bezoekers hun weg naar de stad en genieten van een brede programmering met meer dan 150 acts op 10 podia. Kijk voor meer informatie op: www.bigrivers.nl