Zeehavens

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat wordt begrensd door de gemeentegrens met Binnenmaas en Zwijndrecht, de Mijlsehaven, Ampèrestraat, A16 en Wieldrechtseweg.

Het bestemmingsplan regelt de bestemming van gronden in het plangebied. Het plan betreft voornamelijk een actualisering van de geldende bestemmingsplannen. Uitgangspunt is regulering van de bestaande situatie, waarbij het plan op onderdelen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt.

kaartje ligging Zeehavens

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 25 juni 2013 en met ingang van 22 augustus 2013 in werking getreden.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

Uitwerkingsplan Rogamlocatie

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit