Stadspolders

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan wordt begrensd door het Wantij, de Wantijdijk, de Noordendijk en de N3 en heeft hoofdzakelijk tot doel het geldende bestemmingsplan Stadspolder, Vissershoek en Oudelandshoek te actualiseren.

kaartje ligging Satdspolders

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 11 februari 2019 en met ingang van 18 april 2019  in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

1e herziening Stadspolders, locatie Loswalweg 2

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden.

uitspraak Raad van State 18-04-2019

gewijzigde regels 18-04-2019

bekendmaking

toelichting

regels 

verbeelding

raadsvoorstel

bijlage bij het raadsvoorstel

amendement

raadsbesluit

quickscan Flora Fauna

staat van bedrijfsactiviteiten