Ontwerpbestemmingsplan

Na verwerking van de inspraak- en overlegreacties ontstaat er een ontwerpbestemmingsplan.

Overeenkomstig art. 3.8 Wro wordt het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegd.

De volgende bestemmingsplannen zijn in ontwerp uitgebracht:

Ontwerpbestemmingsplan Amstelwijck

Ontwerpbestemmingsplan 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof

Ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie van Godewijckstraat

Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Stadswerven, locatie Woongebied deelgebieden 2, 4, 6 en 7

Ontwerp bestemmingplan Gezondheidspark West - Middenzone