Verleende en vastgestelde omgevingsvergunningen

Algemeen

De gemeente wijkt wel eens af van een bestemmingsplan met een omgevingsvergunning. In dat geval stellen we o.a. een ruimtelijke onderbouwing op. De ontwerp omgevingsvergunning leggen we ter visie. U heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Als de (verleende) omgevingsvergunning is vastgesteld, kunt u nog een beroep instellen.

Ontwerp omgevingsvergunning

Vastgestelde omgevingsvergunning