Omgevingsvergunningen

Algemeen

 

Wanneer wordt afgeweken van een bestemmingsplan met een omgevingsvergunning wordt er o.a. een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. De ontwerp omgevingsvergunning wordt ter visie gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. De vastgestelde (verleende) omgevingsvergunning wordt ter visie gelegd met de mogelijkheid beroep in te stellen.

Ontwerp omgevingsvergunning

 

Wolwevershaven 39

Vogelobservatiehutten in de Noorderdiepzone

Krispijnseweg 30

Vastgestelde omgevingsvergunning

 

Achterweg 2a

Zonnepark Wieldrechtse Zeedijk

Valkhorst fase 2

Zonnepark Transberglocatie

Paardenlandje Amstelwijck