Omgevingsvergunningen

Algemeen

Wanneer wordt afgeweken van een bestemmingsplan met een omgevingsvergunning wordt er o.a. een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. De ontwerp omgevingsvergunning wordt ter visie gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. De vastgestelde (verleende) omgevingsvergunning wordt ter visie gelegd met de mogelijkheid beroep in te stellen.

Ontwerp omgevingsvergunning

Vastgestelde omgevingsvergunning