Sterrenburg

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Oudendijk, de westzijde van de bebouwing aan de Stevensweg, de Schenkeldijk, de Wieldrechtse Zeedijk, het gebied Smitsweg en de Rondweg.

Het plan betreft in hoofdzaak een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen en geeft op enkele andere locaties de mogelijkheid om via planwijziging tot een andere invulling te kunnen komen. Via zo’n wijzigingsprocedure is bijvoorbeeld de uitbreiding van het winkelcentrum mogelijk.

kaartje ligging Sterrenburg

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 28 augustus 2012 vastgesteld en met ingang van 25 oktober 2012 in werking getreden. Doordat een ingesteld beroep bij de Raad van State is ingetrokken, is het bestemmingsplan met ingang van 25 oktober 2012 eveneens onherroepelijk geworden.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

Als ontwerpbestemmingsplan ter inzage:

 

In werking getreden plannen:

4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21

3e herziening Sterrenburg, locatie Sitterstraat 3-9

2e herziening Sterrenburg, locatie De Jagerweg 54

1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring

Wijzigingsplan uitbreiding winkelcentrum Sterrenburg

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit