Dordtse Kil

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat wordt begrensd door de gemeentegrens met Binnenmaas, de Wieldrechtseweg, de A16/spoorbaan Lage Zwaluwe, het viaduct over de A16 bij Willemsdorp. De waterkering langs de Dordtsche Kil is in verband met het dijkversterkingsproject Dordt West niet in dit plan meegenomen. Hiervoor wordt een apart bestemmingsplan opgesteld.

Het bestemmingsplan regelt de bestemming van gronden in het plangebied. Het plan betreft voornamelijk een actualisering van de geldende bestemmingsplannen. Uitgangspunt is regulering van de bestaande situatie.

kaartje ligging Dordtse Kil

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 25 juni 2013 vastgesteld en met ingang van 22 augustus 2013 in werking getreden. Doordat de Raad van State op 12 maart 2014 een ingesteld beroep ongegrond heeft verklaard, is het bestemmingsplan per die datum onherroepelijk.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

In werking getreden bestemmingsplannen: 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.