Welkom bij Monumentenzorg

Dordrecht is de achtste monumentenstad van Nederland. Onze stad telt circa 1850 monumenten en beeldbepalende panden. Daarnaast is de historische binnenstad beschermd stadsgezicht. De zorg voor die vele monumenten is de taak van Monumentenzorg. Samen met archeologie vormen wij het team Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Dordrecht.  

Monumentenzorg bewaakt het gebouwde erfgoed van de stad. Wij doen onderzoek, geven advies aan monumenteneigenaren en denken binnen de Sector Stadsontwikkeling mee over het ruimtelijke beleid.
 
Om onze rijke cultuurhistorie te laten zien aan het brede publiek, hebben Monumentenzorg en Archeologie voor hun publieksactiviteiten de krachten gebundeld met het Dordrechts Museum.

Het beleid van Monumentenzorg en Archeologie staat uitvoerig beschreven in de Monumentennota 'Dordrecht maakt geschiedenis’.

Voor een ieder die van plan is zijn/haar monumentale pand binnenkort een schilderbeurt te geven: de Dordtse kleurenwaaier is nog steeds verkrijgbaar. U kunt deze bestellen bij ons bureau. Een kleurenwaaier kost € 17,50.

 

Hoewel deze webpagina met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

 

stadsbeeld        Zicht op de Grote Kerk